สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
2 อาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายเอกาทศรถ ค่ายเอกาทศรถ  
3 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง  
4 โรงเรียนบ้านดินทอง  
5 โรงเรียนบ้านดินทองและ สพป.พิษณุโลก เขต 2  
6 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว  
7 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์  
8 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลำพึง อ้นหนู โทร. 089-858-5411 นายปิยะ ธูปทอง โทร. 084-618-8894 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทร. 089-959-6250
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]