แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 109 84 77.06% 21 19.27% 3 2.75% 1 0.92% 109
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 84 47 57.32% 23 28.05% 8 9.76% 4 4.88% 82
3 โรงเรียนศึกษาลัย 42 27 64.29% 9 21.43% 5 11.9% 1 2.38% 42
4 โรงเรียนบ้านเข็ก 36 23 63.89% 6 16.67% 5 13.89% 2 5.56% 36
5 โรงเรียนบ้านซำรัง 28 19 70.37% 4 14.81% 2 7.41% 2 7.41% 27
6 โรงเรียนบ้านน้ำริน 29 18 64.29% 6 21.43% 2 7.14% 2 7.14% 28
7 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 22 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 37 16 43.24% 14 37.84% 2 5.41% 5 13.51% 37
9 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 24 16 66.67% 2 8.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนบ้านนาพราน 17 15 88.24% 0 0% 2 11.76% 0 0% 17
11 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 24 14 60.87% 3 13.04% 4 17.39% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 23 14 63.64% 3 13.64% 2 9.09% 3 13.64% 22
13 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 30 13 43.33% 7 23.33% 6 20% 4 13.33% 30
14 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 22 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
15 โรงเรียนบ้านหินประกาย 15 12 80% 0 0% 2 13.33% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านสะเดา 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 16 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 19 10 52.63% 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนบ้านเจริญผล 15 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนบ้านวังโพรง 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนวัดบ้านมุง 18 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 16 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
31 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 15 6 42.86% 6 42.86% 0 0% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านลำภาศ 18 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
35 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
39 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 13 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
41 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 9 5 55.56% 0 0% 0 0% 4 44.44% 9
48 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
49 โรงเรียนบ้านปากยาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนสามัคคีธรรม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
59 โรงเรียนห้วยพลู 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
60 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านดงพลวง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 2 25% 6 75% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดดงหมี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านยางโทน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดพันชาลี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านหนองพระ 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านวังสาร 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองงา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 14 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดดงข่อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดบึงลำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
92 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบึงราชนก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านตอเรือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองกลด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนวัดวังพิกุล 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านชมภู 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านดินทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลำพึง อ้นหนู โทร. 089-858-5411 นายปิยะ ธูปทอง โทร. 084-618-8894 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทร. 089-959-6250
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]