สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 20 32 23
2 002 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 0 0 0
3 003 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 0 0 0
4 004 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 0 0 0
5 005 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 0 0 0
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 0 0 0
7 008 โรงเรียนนาพราน 0 0 0
8 093 โรงเรียนบึงราชนก 10 16 10
9 009 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
10 018 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 0 0 0
11 019 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 0 0 0
12 020 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1 1 1
13 023 โรงเรียนบ้านชมภู 0 0 0
14 024 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 0 0 0
15 026 โรงเรียนบ้านซำรัง 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านซำหวาย 0 0 0
17 025 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 0 0 0
18 028 โรงเรียนบ้านดงพลวง 0 0 0
19 029 โรงเรียนบ้านดินทอง 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านตอเรือ 0 0 0
21 031 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 0 0 0
22 035 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
23 036 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 17 30 24
24 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 0 0 0
25 033 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
26 034 โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 0
27 039 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 0 0
28 040 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 0 0 0
29 041 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 0 0 0
30 042 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 0 0
32 049 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 0 0 0
33 050 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 0 0 0
34 051 โรงเรียนบ้านปากยาง 0 0 0
35 052 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 0 0 0
36 053 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 0 0 0
37 055 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 0 0 0
38 056 โรงเรียนบ้านผารังหมี 0 0 0
39 058 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 0 0 0
40 059 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 0 0 0
41 060 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 0 0 0
42 063 โรงเรียนบ้านยางโทน 0 0 0
43 064 โรงเรียนบ้านลำภาศ 10 3 3
44 065 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 0 0 0
45 066 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 0 0 0
46 067 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 0 0 0
47 068 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 0 0 0
48 069 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 0 0 0
49 070 โรงเรียนบ้านวังพรม 6 8 6
50 073 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 0 0 0
51 074 โรงเรียนบ้านวังสาร 0 0 0
52 071 โรงเรียนบ้านวังโพรง 27 53 42
53 072 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 0 0 0
54 075 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 0 0 0
55 076 โรงเรียนบ้านสะเดา 0 0 0
56 077 โรงเรียนบ้านหนองกลด 0 0 0
57 078 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 0 0 0
58 079 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 0 0
59 080 โรงเรียนบ้านหนองงา 0 0 0
60 081 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 0 0 0
61 082 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
62 083 โรงเรียนบ้านหนองพระ 0 0 0
63 085 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 0 0 0
64 084 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 0 0 0
65 087 โรงเรียนบ้านหินประกาย 0 0 0
66 086 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0
67 015 โรงเรียนบ้านเขาดิน 0 0 0
68 016 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
69 017 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 0 0 0
70 014 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 16 20 20
71 013 โรงเรียนบ้านเข็ก 1 1 1
72 022 โรงเรียนบ้านเจริญผล 0 0 0
73 044 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 0 0 0
74 045 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 0 0 0
75 046 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 0 0 0
76 048 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 0 0 0
77 047 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 0 0 0
78 010 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 0 0 0
79 011 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 0 0 0
80 012 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 0 0
81 032 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 0 0 0
82 062 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 0 0 0
83 021 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 0 0 0
84 054 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 0 0 0
85 088 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 0 0 0
86 089 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 0 0
87 090 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 0 0 0
88 092 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 0 0 0
89 091 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 0 0 0
90 038 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1 0 0
91 057 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 0
92 094 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 10 13 10
93 095 โรงเรียนประชาสามัคคี 0 0 0
94 096 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 0 0 0
95 097 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 0 0 0
96 098 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 0 0 0
97 099 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0
98 101 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
99 102 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
100 100 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 0 0 0
101 103 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 0 0 0
102 106 โรงเรียนวัดดงข่อย 0 0 0
103 107 โรงเรียนวัดดงหมี 0 0 0
104 108 โรงเรียนวัดตายม 0 0 0
105 109 โรงเรียนวัดทางลัด 0 0 0
106 110 โรงเรียนวัดท่านา 9 11 9
107 111 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 0 0 0
108 112 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 45 33 29
109 113 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 0 0 0
110 114 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 7 7 7
111 116 โรงเรียนวัดบึงลำ 0 0 0
112 115 โรงเรียนวัดบ้านมุง 0 0 0
113 117 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 0 0 0
114 118 โรงเรียนวัดพันชาลี 0 0 0
115 119 โรงเรียนวัดย่านยาว 0 0 0
116 120 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 0 0 0
117 121 โรงเรียนวัดวังพิกุล 0 0 0
118 122 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 10 20 10
119 123 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 0 0 0
120 124 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 0 0 0
121 125 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 42 73 45
122 126 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 0 0 0
123 104 โรงเรียนวัดโคกสลุด 3 2 2
124 127 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0
125 128 โรงเรียนศึกษาลัย 72 99 62
126 129 โรงเรียนสามัคคีธรรม 22 39 26
127 130 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 0 0 0
128 132 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0
129 131 โรงเรียนห้วยพลู 0 0 0
130 133 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 0 0 0
131 007 โรงเรียนธีรบัญชร 0 0 0
132 135 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 0 0 0
รวม 331 461 330
791

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลำพึง อ้นหนู โทร. 089-858-5411 นายปิยะ ธูปทอง โทร. 084-618-8894 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทร. 089-959-6250
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]