สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 72 18 3 1 93
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 44 21 8 4 73
3 บ้านเข็ก 23 6 5 2 34
4 ศึกษาลัย 22 7 4 1 33
5 บ้านแม่ระกา 16 12 2 5 30
6 บ้านใหม่ชัยเจริญ 16 3 1 0 20
7 บ้านซำรัง 15 4 2 2 21
8 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 14 3 2 3 19
9 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 13 7 6 4 26
10 วัดท่าหมื่นราม 12 3 4 2 19
11 วัดสุพรรณพนมทอง 12 3 1 3 16
12 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 12 2 3 3 17
13 บ้านหินประกาย 12 0 2 1 14
14 บ้านนาพราน 12 0 2 0 14
15 บ้านน้ำริน 11 6 2 2 19
16 บ้านสะเดา 11 5 1 2 17
17 วัดท่ามะขาม 10 5 0 1 15
18 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 9 3 1 1 13
19 วัดราษฎร์สโมสร 8 4 2 2 14
20 ชุมชนบ้านไทรย้อย 8 1 1 0 10
21 บ้านวังโพรง 8 1 0 0 9
22 วัดบ้านมุง 7 5 2 1 14
23 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 7 5 2 0 14
24 บ้านเขาน้อย 7 4 3 1 14
25 บ้านวังขวัญ 7 4 2 1 13
26 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 4 1 2 12
27 บ้านบึงพร้าว 7 2 0 0 9
28 บ้านน้ำปาด 6 4 0 0 10
29 บ้านเจริญผล 6 3 2 0 11
30 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 6 1 3 3 10
31 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 6 1 0 1 7
32 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 5 6 0 2 11
33 บ้านท่าข้าม 5 2 0 1 7
34 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 5 1 0 1 6
35 บ้านพุกระโดน 5 1 0 0 6
36 บ้านพัฒนาดงน้อย 5 0 0 4 5
37 บ้านทุ่งน้อย 5 0 0 2 5
38 บ้านซำหวาย 4 4 1 3 9
39 บ้านลำภาศ 4 3 0 4 7
40 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 4 2 0 2 6
41 บ้านไทรดงยั้ง 4 1 1 1 6
42 ราษฎร์อุปถัมภ์ 4 1 1 0 6
43 สามัคคีธรรม 4 1 0 1 5
44 ประชาสรรค์วิทยา 4 1 0 0 5
45 บ้านแก่งจูงนาง 4 0 3 0 7
46 บ้านคลองเมือง 4 0 0 0 4
47 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 0 0 0 4
48 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 4 0 0 0 4
49 วัดกรุงศรีเจริญ 3 4 1 0 8
50 บ้านน้ำพรม 3 4 0 2 7
51 บ้านโป่งปะ 3 3 2 0 8
52 ห้วยพลู 3 2 0 2 5
53 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 3 2 0 2 5
54 บ้านน้ำยาง 3 1 1 0 5
55 บ้านแถววังน้ำใส 3 1 0 1 4
56 หัวเขาราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
57 บ้านดงพลวง 3 0 2 1 5
58 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 3 0 2 1 5
59 บ้านทุ่งยาว 3 0 1 0 4
60 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 2 6 0 0 8
61 รัฐราษฎร์บำรุง 2 4 1 2 7
62 บ้านเนินสะอาด 2 2 3 3 7
63 บ้านวังไม้ตอก 2 2 0 0 4
64 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 2 2 0 0 4
65 บ้านปากยาง 2 2 0 0 4
66 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 1 0 4
67 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 1 1 0 4
68 วัดดงหมี 2 1 1 0 4
69 บ้านหนองดู่ 2 1 0 0 3
70 วัดบางกระทุ่ม 2 1 0 0 3
71 บ้านเขาดิน 2 1 0 0 3
72 บ้านยางโทน 2 0 2 0 4
73 บ้านวังดินสอ 2 0 2 0 4
74 บ้านเขาเขียว 2 0 1 0 3
75 บ้านโคกวังสาร 2 0 1 0 3
76 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 0 0 2
77 บ้านกลาง 2 0 0 0 2
78 บ้านเนินไม้แดง 2 0 0 0 2
79 วัดพันชาลี 2 0 0 0 2
80 บ้านหนองพระ 1 4 0 0 5
81 บ้านหนองปรือ 1 1 1 0 3
82 บ้านหนองงา 1 1 1 0 3
83 เอ.เจ. เนินมะปราง 1 1 0 1 2
84 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองสระพัง 1 1 0 0 2
86 บ้านวังสาร 1 1 0 0 2
87 บ้านคลองเป็ด 1 1 0 0 2
88 บ้านใหม่พนมทอง 1 1 0 0 2
89 วัดบึงลำ 1 1 0 0 2
90 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 0 2 3 3
91 บึงราชนก 1 0 0 1 1
92 บ้านตอเรือ 1 0 0 1 1
93 บ้านหนองกลด 1 0 0 1 1
94 บ้านบุใหญ่ 1 0 0 0 1
95 บ้านผารังหมี 1 0 0 0 1
96 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 0 1
97 บ้านผาท่าพล 1 0 0 0 1
98 บ้านห้วยบ่อทอง 1 0 0 0 1
99 วัดปลวกง่าม 1 0 0 0 1
100 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 3 0 0 3
101 บ้านป่าขนุน 0 2 1 0 3
102 วัดวังพิกุล 0 2 1 0 3
103 บ้านชมภู 0 2 0 2 2
104 วัดสิริสุทธาวาส 0 2 0 0 2
105 บ้านดินทอง 0 1 0 1 1
106 บ้านถ้ำเต่า 0 1 0 0 1
107 บ้านหนองขมิ้น 0 1 0 0 1
108 วัดดงข่อย 0 1 0 0 1
109 วัดสนามคลีตะวันตก 0 1 0 0 1
110 วัดสนามคลีตะวันออก 0 1 0 0 1
111 ราษฎร์เจริญ 0 0 1 0 1
112 บ้านท่ายาง 0 0 0 1 0
รวม 593 242 102 94 1,031