สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 33 19 17 69 72 18 3 1 93
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 18 19 6 43 44 21 8 4 73
3 บ้านเข็ก 11 4 6 21 23 6 5 2 34
4 บ้านหินประกาย 8 2 1 11 12 0 2 1 14
5 ศึกษาลัย 6 7 6 19 22 7 4 1 33
6 บ้านวังโพรง 6 0 1 7 8 1 0 0 9
7 วัดท่าหมื่นราม 5 4 1 10 12 3 4 2 19
8 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 5 2 6 13 14 3 2 3 19
9 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 5 0 2 7 7 4 1 2 12
10 บ้านแม่ระกา 4 4 7 15 16 12 2 5 30
11 วัดสุพรรณพนมทอง 4 2 2 8 12 3 1 3 16
12 บ้านพุกระโดน 4 0 0 4 5 1 0 0 6
13 บ้านซำรัง 3 8 3 14 15 4 2 2 21
14 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 3 5 3 11 12 2 3 3 17
15 บ้านใหม่ชัยเจริญ 3 4 2 9 16 3 1 0 20
16 บ้านน้ำริน 3 3 4 10 11 6 2 2 19
17 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 3 3 2 8 9 3 1 1 13
18 บ้านเขาน้อย 3 3 2 8 7 4 3 1 14
19 บ้านลำภาศ 3 2 2 7 4 3 0 4 7
20 บ้านนาพราน 3 2 1 6 12 0 2 0 14
21 บ้านน้ำปาด 3 2 1 6 6 4 0 0 10
22 วัดบ้านมุง 3 1 2 6 7 5 2 1 14
23 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 3 1 0 4 5 1 0 1 6
24 บ้านคลองเมือง 3 0 0 3 4 0 0 0 4
25 บ้านสะเดา 2 5 4 11 11 5 1 2 17
26 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 2 4 1 7 7 5 2 0 14
27 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 2 2 2 6 6 1 0 1 7
28 บ้านซำหวาย 2 2 0 4 4 4 1 3 9
29 บ้านพัฒนาดงน้อย 2 1 2 5 5 0 0 4 5
30 สามัคคีธรรม 2 1 0 3 4 1 0 1 5
31 บ้านทุ่งน้อย 2 0 1 3 5 0 0 2 5
32 ห้วยพลู 2 0 1 3 3 2 0 2 5
33 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 2 0 0 2 4 2 0 2 6
34 ประชาสรรค์วิทยา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
35 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 วัดท่ามะขาม 1 6 2 9 10 5 0 1 15
37 ชุมชนบ้านไทรย้อย 1 3 4 8 8 1 1 0 10
38 บ้านวังขวัญ 1 3 1 5 7 4 2 1 13
39 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 2 1 4 3 2 0 2 5
40 บ้านหนองดู่ 1 2 0 3 2 1 0 0 3
41 บ้านเจริญผล 1 1 2 4 6 3 2 0 11
42 บ้านน้ำยาง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
43 บ้านดงพลวง 1 1 1 3 3 0 2 1 5
44 บ้านยางโทน 1 1 1 3 2 0 2 0 4
45 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1 1 0 2 6 1 3 3 10
46 วัดกรุงศรีเจริญ 1 1 0 2 3 4 1 0 8
47 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
48 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 2 6 0 0 8
49 บ้านวังไม้ตอก 1 1 0 2 2 2 0 0 4
50 บ้านกลาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
52 บ้านแก่งจูงนาง 1 0 1 2 4 0 3 0 7
53 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
54 บ้านเนินไม้แดง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 บ้านทุ่งยาว 1 0 0 1 3 0 1 0 4
56 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
57 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บึงราชนก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านป่าขนุน 1 0 0 1 0 2 1 0 3
60 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 0 5 8 13 13 7 6 4 26
61 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 0 4 2 6 5 6 0 2 11
62 วัดราษฎร์สโมสร 0 2 3 5 8 4 2 2 14
63 บ้านท่าข้าม 0 2 1 3 5 2 0 1 7
64 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 0 2 0 2 4 0 0 0 4
65 บ้านปากยาง 0 2 0 2 2 2 0 0 4
66 บ้านบึงพร้าว 0 1 3 4 7 2 0 0 9
67 บ้านไทรดงยั้ง 0 1 3 4 4 1 1 1 6
68 บ้านน้ำพรม 0 1 1 2 3 4 0 2 7
69 บ้านเขาเขียว 0 1 1 2 2 0 1 0 3
70 บ้านหนองปรือ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
71 เอ.เจ. เนินมะปราง 0 1 1 2 1 1 0 1 2
72 บ้านชมภู 0 1 1 2 0 2 0 2 2
73 บ้านแถววังน้ำใส 0 1 0 1 3 1 0 1 4
74 รัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 4 1 2 7
75 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
76 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
77 วัดบางกระทุ่ม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านตอเรือ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
79 บ้านบุใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านผารังหมี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านวังนกแอ่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเนินสะอาด 0 0 2 2 2 2 3 3 7
83 บ้านเขาดิน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
84 บ้านโป่งปะ 0 0 1 1 3 3 2 0 8
85 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 0 0 1 1 3 0 2 1 5
86 บ้านวังดินสอ 0 0 1 1 2 0 2 0 4
87 วัดพันชาลี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองงา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
89 บ้านหนองสระพัง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 0 0 1 1 1 0 2 3 3
91 วัดสิริสุทธาวาส 0 0 1 1 0 2 0 0 2
92 วัดดงหมี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
93 บ้านโคกวังสาร 0 0 0 0 2 0 1 0 3
94 บ้านหนองพระ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
95 บ้านวังสาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านคลองเป็ด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 บ้านใหม่พนมทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดบึงลำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านหนองกลด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
100 บ้านผาท่าพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดปลวกง่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
104 วัดวังพิกุล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
105 บ้านดินทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดดงข่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดสนามคลีตะวันตก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 วัดสนามคลีตะวันออก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 ราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 191 171 142 504 593 242 102 94 937