งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนโปรแกรมปกติและโปรแกรมพิเศษ@
1.การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1-3
   1)เด็กชายปวิช พงศ์ชำนะภัย   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมพิเศษ  97 คะแนน  ชนะเลิศ
   2)เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมปกติ  79 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับ 1
2.การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.4-6 
  1)เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมพิเศษ  97 คะแนน  ชนะเลิศ 
  2)เด็กชายพัชรวัฒน์  ตัณทา   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมปกติ  79 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับ 1
3.การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.4-6 
  1)เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   โปรแกรมปกติ  96 คะแนน  ชนะเลิศ
  2)เด็กหญิงอันติกา  กัลยา  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   โปรแกรมพิเศษ    79 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับ 1
4.การแข่งขัน Multi Skills Competitionป.4-6
  1)เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมพิเศษ  97 คะแนน  ชนะเลิศ 
  2)เด็กชาย กิตติกวิน บำรุงคีรี  โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์  โปรแกรมปกติ  87 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับ 1
@เกียรติบัตรชนะเลิศให้พิมพ์จากระบบนะคะ  ส่วนเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 จะจัดทำส่งให้โรงเรียนค่ะ@ ปรับแก้ตารางการแข่งขันภาษาต่างประเทศ เป็นวันที่ 29 กันยายน 2560 09.00-12.00 น.ทุกรายการ
  heartสูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ ปรับแก้วันแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3/กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 เป็นวันที่ 29 ก.ย. 60   

  แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ทีมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์   ฝ่ายสถานที่ได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้ท่าน โดยเครื่องมี สเปค คือ window 7 32 bit เครื่องไม่มี CD ROM ดังนั้น รายการต่าง ๆ ควรเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะใช้แข่งขัน เช่น หูฟัง ไมค์  และโปรแกรมตามที่เกณฑ์การแข่งขันกำหนด ไปเอง โดยการลงโปรแกรมจะต้องเตรียม External DVD Writers ไปเองเพื่อความรวดเร็ว 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน  รายการ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับ ม.1-3 และ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-3 จากโรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 1 เป็น โรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 2 ตามตารางแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่


  ♦♦สามารถพิมพ์ตารางการแข่งแขันทุกรายการได้แล้วค่ะ แจ้งเมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 เวลา 19.00 น.wink
  ►► การแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู ยังสามารถขอแก้ไขได้ และปฏิบัติตามประกาศของ สพฐ. ข้อ 8 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยแจ้งในระบบ และต้องแนบหลักฐาน แต่ระบบขอหยุดการอนุมัติก่อนค่ะ ให้นำหลักฐานไปแนบการรายงานตัวด้วยค่ะ ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย.2560
  ►การแข่งขัน Impromptu Speech/Story Telling/Multi Skill competition จัดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เฉพาะกับนักเรียนโปรแกรมปกติและพิเศษ และจะประกาศผลที่นี่ และจะลงทะเบียนในระบบเมื่อประกาศผลแล้ว สาเหตุเนื่องจากโรงเรียนเดียวกันลงได้แค่ 1 ทีม
วันที่  29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมน้ำผึ้ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
1.การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1-3
เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมปกติ
เด็กชายปวิช พงศ์ชำนะภัย   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมพิเศษ
2.การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.4-6
เด็กชายพัชรวัฒน์  ตัณทา   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมปกติ
เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมพิเศษ
3.การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.4-6
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   โปรแกรมปกติ
เด็กหญิงอันติกา  กัลยา  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   โปรแกรมพิเศษ
วันที่  29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ห้องปฏิบัติการ AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
การแข่งขัน Multi Skills Competitionป.4-6
เด็กชาย กิตติวิน บำรุงคีรี  โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์  โปรแกรมปกติ
เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โปรแกรมพิเศษ
►►แจ้งเรื่องการขอแก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กำลังดำเนินการให้ ร.ร.ที่แนบหลักฐานและเป็นไปตามประกาศ สพฐ.  จะได้รับการอนุมัติทันที ส่วน ร.ร.ที่ขอแก้ไขในระบบแต่ยังไม่แนบหลักฐาน(ตัวอย่างหลักฐาน) ขอให้แนบด้วยค่ะ ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ จะต้องรอเนื่องจากต้องเสนอหนังสือผ่านการเห็นชอบ/อนุมัติจาก ผอ.ผู้อำนวยการ สพป.พช.1wink

  ►►แจ้งเรื่องการจัดตารางการแข่งขันจะเริ่มดำเนินการวันที่ 14  กันยายน 2560 ระบบจะแสดงตารางการแข่งขันทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล ฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจทาน  แก้ไข ทั้งหมดแล้วจะแจ้งให้พิมพ์ตารางการแข่งขัน  wink ยังไม่ให้พิมพ์นะคะ

 

ลำดับที่การแข่งขัน

ลำดับที่ กลุ่มโรงเรียน
1 ท้ายดงวังหิน
2 วังชมภู
3 ลาดแค
4 บ้านโตกนายมชอนไพร
5 ห้วยใหญ่
6 ในเมือง
7 เพชรชนแดน
8 เอราวัณตาดหมอก
9 เพชรวังโป่ง
10 ท่าข้าม
11 ดงขุย
12 ห้วยสะแก-ระวิง
13 เอกชน และนอกสังกัด
14 บ้านโคกดงมูลเหล็ก
15 ท่าพลนางั่ว

►►การจัดสถานที่แข่งขันและตารางการแข่งขันsmiley

1. การจัดสถานที่ ประกวดแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(ส่วนนอก) โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
และโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูเป็นสถานที่จัดการประกวดแข่งขัน ดังนี้  

1.1 ภาษาไทย               จัดที่    ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
1.2 คณิตศาสตร์             จัดที่    ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์
1.3 วิทยาศาสตร์            จัดที่     ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์
1.4 นักบินน้อย               จัดที่     ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู
1.5 สังคมศึกษา             จัดที่     ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
1.6 ภาษาต่างประเทศ      จัดที่     ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์
1.7 สุขศึกษาพลศึกษา     จัดที่     ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
1.8 ทัศนศิลป์                 จัดที่     ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์
1.9 ดนตรี                      จัดที่     สพปพช.1 (อาคารโดม
                                              ห้องประชุมมะขามหวาน
                                              ห้องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

1.10 นาฏศิลป์                จัดที่     ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
1.11 การงานอาชีพ          จัดที่     ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
1.12 หุ่นยนต์                  จัดที่     ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์
1.13 คอมพิวเตอร์            จัดที่     ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์
1.14 ปฐมวัย                   จัดที่     ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์
1.15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จัดที่   ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
1.16 นักเรียนเรียนร่วม         จัดที่   ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
2. การจัดตารางการแข่งขัน  หมายเหตุ - ในบางรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขัน เนื่องจากมีข้อจำกัด
1. รายการแข่งขันระดับชั้น ป.1-3 วันแรกภาคเช้า 
   (กรณีที่มีการแข่งขัน ระดับชั้น ป.1 – 6 จัดภาคเช้า)
2. รายการแข่งขันระดับชั้น ป.4-6 วันแรกภาคบ่าย 
3. รายการแข่งขันระดับชั้น ม.1-3 วันสองภาคเช้า
3. พิธีเปิดการแข่งขัน จัดที่อาคารโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ระบบเปิดให้ใส่รูปนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ตลอดค่ะ เมื่อตารางการแข่งขันลงครบ และนิ่งแล้ว ค่อยพิมพืบัตรปรจำตัวนะคะwink
►►เรียนให้ทราบวันที่ทำการแข่งขันคือวันที่ 29 - 30 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อนุบาลเพชรบูรณ์(ส่วนนอก) โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู และ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ถ้าเจอวันที่ที่แตกต่างกำลังดำเนินการแก้ไขค่ะ)

 
  โรงเรียนเข้าไปลงทะเบียนนักเรียน/ครู ในกลุ่มโรงเรียนที่สังกัดนะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกติกาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนค่ะwink
1. กลุ่มโรงเรียนในเมือง 2.กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว 3.กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 
4.กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ 5.กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก 6.กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร 
7.กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง 8.กลุ่มโรงเรียนวังชมภู 9.กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน 
10.กลุ่มโรงเรียนลาดแค 11.กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม 12.กลุ่มโรงเรียนดงขุย 
13.กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง 14.กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน 15.กลุ่มโรงเรียนเอกชน รวมนอกสังกัด
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-                                ระดับเขตพื้นที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                                       
   ♦ กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่ 7-8  ก.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ใส่รูปนักเรียนและครู และขอแก้ไขในระบบ(แอดมินจะเข้ามาอนุมัติให้)  9-10  ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู (รอให้มีตารางการแข่งขันนิ่งก่อนค่อยพิมพ์ค่ะ) 11-28 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 29-30 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 5 ต.ค. 60 เป็นต้นไป
     
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 1,484
จำนวนนักเรียน 3,238
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,231
จำนวนกรรมการ 779
ครู+นักเรียน 5,469
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,248
ประกาศผลแล้ว 241/267 (90.26%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 85
สัปดาห์ที่แล้ว 184
เดือนนี้ 440
เดือนที่แล้ว 4,280
ปีนี้ 12,701
ทั้งหมด 124,993