สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมอรุณญาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
2 โรงเรียนบ้านดงขวาง  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
4 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองลำรึก  
5 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก  
7 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 095-3175584 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]