งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2560 13.00-15.00 รายงานตัว 12.30 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น. ให้ครูผู้ฝึกซ้อม นำอาหารและน้ำดื่มมาให้นักเรียนในระหว่างแข่งขัน ด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็ป การแข่งขัน
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น. ให้ครูผู้ฝึกซ้อม นำอาหารและน้ำดื่มมาให้นักเรียนในระหว่างแข่งขัน ด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็ป การแข่งขัน
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 16 พ.ย. 2560 09.00-14.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น. ให้ครูผู้ฝึกซ้อม นำอาหารและน้ำดื่มมาให้นักเรียนในระหว่างแข่งขัน ด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็ป การแข่งขัน
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุมอำเภอหล่มเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. นำเสนอทีมละ 5-10 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 095-3175584 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]