งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
-
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
-
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
-
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
-
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุมอำเภอหล่มเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.30 น. ให้ครูผู้ฝึกซ้อม นำอาหารและน้ำดื่มมาให้นักเรียนในระหว่างแข่งขัน ด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็ป การแข่งขัน
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุมอำเภอหล่มเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.30 น. ให้ครูผู้ฝึกซ้อม นำอาหารและน้ำดื่มมาให้นักเรียนในระหว่างแข่งขัน ด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็ป การแข่งขัน
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
-
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 095-3175584 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]