งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 พ.ย. 2560 09.00-13.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2560 09.00-13.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 3 ห้อง ระเบียงหน้าอาคาร 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.30 น นำเสนอ ทีมละ 5 นาที
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า 17 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.30 น. นำเสนอ ทีมละ 5 นาที
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ห้อง ระเบียงหน้าอาคาร 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคาร 2 ห้อง ระเบียงหน้าอาคาร 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.30 น. นำเสนอ ทีมละ 5 นาที
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า 17 พ.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.30 น. นำเสนอ ทีมละ 5 นาที
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงอาหาร 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงอาหาร 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงอาหาร 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงอาหาร 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า ห้อง เวทีกลาง 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หอประชุม ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า ห้อง เวทีกลาง 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 095-3175584 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]