แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงวิทย์ 45 31 68.89% 9 20% 3 6.67% 2 4.44% 45
2 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 36 22 62.86% 7 20% 5 14.29% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนบ้านวังร่อง 38 20 54.05% 8 21.62% 5 13.51% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 21 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 30 14 46.67% 10 33.33% 4 13.33% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนบ้านวังยาว 30 12 46.15% 5 19.23% 7 26.92% 2 7.69% 26
7 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 21 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 21 12 60% 4 20% 4 20% 0 0% 20
9 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 18 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 23 11 47.83% 5 21.74% 5 21.74% 2 8.7% 23
11 โรงเรียนบ้านวังบาล 32 11 35.48% 5 16.13% 4 12.9% 11 35.48% 31
12 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 21 11 52.38% 5 23.81% 1 4.76% 4 19.05% 21
13 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 19 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนเมตตาวิทยา 20 11 55% 1 5% 2 10% 6 30% 20
15 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 23 10 43.48% 9 39.13% 2 8.7% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 19 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 26 9 36% 7 28% 6 24% 3 12% 25
18 โรงเรียนบ้านฝาย 23 9 39.13% 6 26.09% 8 34.78% 0 0% 23
19 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 19 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 19 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
21 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
22 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 34 8 27.59% 8 27.59% 9 31.03% 4 13.79% 29
23 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 18 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านโคกมน 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
27 โรงเรียนบ้านป่าบง 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านบุ่ง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 28 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 18
30 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 20 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
31 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 16 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
32 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 18 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 17
35 โรงเรียนบ้านวังรู 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านดงขวาง 14 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 17 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 6 35.29% 17
38 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 18 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
41 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 16 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
42 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 13 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
43 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านซำภู 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 21 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 13
46 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
47 โรงเรียนบ้านหินฮาว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านวังมล 9 5 55.56% 0 0% 0 0% 4 44.44% 9
49 โรงเรียนบ้านท่าขาม 28 4 14.81% 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 27
50 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านศิลา 11 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
53 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 12 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านกลาง 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านหนองยาว 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านวังกวาง 13 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านกกโอ 12 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
65 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 13 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 12 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านวังเวิน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 15 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 14 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
73 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบูรณวิทยา 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านนายาว 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
77 โรงเรียนบ้านหินโง่น 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านปากดุก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านจางวาง 9 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองเล 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
84 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านนาแซง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านส้มเลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านปากออก 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
92 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 13 1 7.69% 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 13
94 โรงเรียนบ้านซำม่วง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนวัดศรีทอง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านโนนทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
100 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านท่าผู 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านวังขอน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 7 1 14.29% 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านกกกะบก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านโสก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 9 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 9
122 โรงเรียนบ้านหัวนา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
124 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านบึง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านลานบ่า 5 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านนครเดิด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนบ้านหนองปลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนบ้านหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
145 โรงเรียนบ้านนาซำ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
146 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 095-3175584 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]