สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหล่มเก่า 15 7 4 26 22 7 5 1 34
2 ผดุงวิทย์ 15 6 9 30 31 9 3 2 43
3 บ้านวังร่อง 10 2 7 19 20 8 5 4 33
4 อนุบาลสุภาพพิทยา 7 3 1 11 12 3 3 0 18
5 บ้านโจะโหวะ 6 3 1 10 12 5 3 1 20
6 บ้านห้วยอีจีน 5 6 0 11 16 4 0 1 20
7 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 5 3 1 9 9 1 0 2 10
8 บ้านช้างตะลูด 5 2 4 11 8 5 4 1 17
9 บ้านวังยาว 5 2 2 9 12 5 7 2 24
10 บ้านโคกมน 5 2 1 8 7 5 2 2 14
11 บ้านห้วยลาน 4 2 0 6 5 3 5 0 13
12 บ้านป่าบง 4 1 1 6 7 4 0 0 11
13 บ้านแก่งยาว 4 0 0 4 4 0 0 0 4
14 บ้านเหล่าหญ้า 3 6 3 12 14 10 4 2 28
15 บ้านฝาย 3 6 2 11 9 6 8 0 23
16 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 3 4 2 9 12 4 4 0 20
17 บ้านวังบาล 3 4 2 9 11 5 4 11 20
18 บ้านเข็กน้อย 3 4 2 9 10 4 2 3 16
19 บ้านหลักด่าน 3 4 2 9 9 7 6 3 22
20 บ้านห้วยสวิง 3 4 0 7 6 4 0 0 10
21 บ้านห้วยสนามทราย 3 2 1 6 8 1 2 1 11
22 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 1 1 5 5 4 4 3 13
23 บ้านน้ำชุน 3 1 0 4 5 1 3 4 9
24 บ้านบุ่ง 3 0 1 4 7 1 0 0 8
25 บ้านกลาง 3 0 1 4 4 2 3 0 9
26 บ้านห้วยผักกูด 3 0 1 4 4 1 1 1 6
27 บ้านวังรู 3 0 0 3 6 3 3 0 12
28 บ้านวังเวิน 3 0 0 3 3 1 1 0 5
29 บ้านสงเปลือย 2 5 2 9 11 5 5 2 21
30 บ้านธารทิพย์ 2 4 2 8 11 5 1 4 17
31 บ้านทุ่งสมอ 2 4 1 7 5 6 2 2 13
32 เมตตาชนูปถัมภ์ 2 3 4 9 10 9 2 2 21
33 บ้านห้วยขอนหาด 2 3 1 6 8 0 0 0 8
34 บ้านดงขวาง 2 2 1 5 6 2 4 0 12
35 บ้านซำภู 2 2 0 4 5 2 0 0 7
36 อนุบาลน้ำหนาว 2 2 0 4 5 1 2 2 8
37 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 2 1 4 7 6 3 5 3 14
38 บ้านห้วยหญ้าเครือ 2 1 3 6 8 8 9 4 25
39 เมตตาวิทยา 2 1 2 5 11 1 2 6 14
40 บ้านศิลา 2 1 2 5 4 2 5 0 11
41 บ้านตาดข่าพัฒนา 2 1 2 5 4 2 2 0 8
42 บ้านน้ำพุ 2 1 2 5 4 1 2 0 7
43 บ้านน้ำสร้าง 2 1 0 3 4 1 1 1 6
44 บ้านวังมล 2 0 1 3 5 0 0 4 5
45 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 0 0 2 2 3 3 0 8
46 บ้านปากดุก 2 0 0 2 2 2 1 0 5
47 บ้านป่าแกเครือ 2 0 0 2 2 0 3 0 5
48 บ้านตาดกลอย 1 6 3 10 9 4 4 2 17
49 ชุมชนบ้านติ้ว 1 2 1 4 4 2 4 1 10
50 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 2 0 3 3 3 3 2 9
51 บ้านหนองแม่นา 1 1 3 5 6 4 3 3 13
52 บ้านท่าช้าง 1 1 3 5 6 4 3 3 13
53 บ้านท่าอิบุญ 1 1 1 3 6 4 1 0 11
54 วัดหนองปลาซิว 1 1 1 3 4 3 2 0 9
55 บ้านห้วยกะโปะ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
56 บ้านท่าข้าม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
57 บ้านส้มเลา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
58 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 0 3 4 6 1 1 2 8
59 บ้านแก่งโตน 1 0 2 3 6 7 3 2 16
60 บ้านน้ำก้อ 1 0 2 3 2 4 2 1 8
61 บ้านนายาว 1 0 2 3 2 3 1 2 6
62 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 6 0 2 1 8
63 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 4 1 2 1 7
64 บ้านห้วยหินลับ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
65 บ้านห้วยระหงส์ 1 0 0 1 3 3 6 1 12
66 บูรณวิทยา 1 0 0 1 2 4 1 0 7
67 บ้านร่องกะถิน 1 0 0 1 1 2 3 0 6
68 บ้านนาเกาะ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
69 บ้านท่าดินแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านโสก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองไขว่ 0 6 2 8 11 3 3 2 17
72 บ้านห้วยน้ำขาว 0 3 1 4 4 3 1 1 8
73 บ้านหินโง่น 0 3 1 4 2 3 1 1 6
74 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 3 0 3 1 6 4 2 11
75 บ้านหินฮาว 0 2 3 5 5 0 1 0 6
76 บ้านเหมืองแบ่ง 0 2 2 4 4 1 0 2 5
77 บ้านห้วยลาด 0 2 1 3 6 1 4 6 11
78 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 2 1 3 3 2 1 1 6
79 บ้านหนองเล 0 1 2 3 2 1 2 3 5
80 บ้านกกโอ 0 1 1 2 3 4 0 3 7
81 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 0 1 1 2 2 5 1 3 8
82 เอื้ออังกูรวิทยา 0 1 1 2 2 2 3 0 7
83 บ้านทับเบิกร่วมใจ 0 1 0 1 3 4 2 0 9
84 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 0 1 0 1 3 3 3 1 9
85 บ้านหินกลิ้ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
86 บ้านนาแซง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
87 บ้านปากออก 0 1 0 1 2 0 0 2 2
88 อนุบาลเพชรอนันต์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 1 3 1 1 5
90 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 1 0 1 1 1 1 2 3
91 บ้านวังก้นหวด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
92 บ้านห้วยข่อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านวังขอนดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านโป่งสามขา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านบึง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
96 บ้านทรัพย์สว่าง 0 0 6 6 9 4 2 3 15
97 บ้านท่าขาม 0 0 3 3 4 10 9 4 23
98 บ้านวังกวาง 0 0 3 3 3 6 3 0 12
99 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 0 1 1 5 2 0 0 7
100 วัดศรีทอง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
101 วัดศรีจันดาธรรม 0 0 1 1 1 3 0 0 4
102 บ้านโนนทอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
103 บ้านอุ่มกะทาด 0 0 1 1 1 1 3 0 5
104 บ้านโป่งช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านนครเดิด 0 0 1 1 0 0 0 1 0
106 บ้านไร่นางาม 0 0 0 0 3 1 2 0 6
107 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 2 2 3 1 7
108 บ้านจางวาง 0 0 0 0 2 1 5 1 8
109 ไทยรัฐวิทยา 25 0 0 0 0 2 1 3 3 6
110 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
111 ฤทัยทิพย์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
112 บ้านดอนสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 สิรินคริสเตียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
114 บ้านท่าผู 0 0 0 0 1 1 0 2 2
115 บ้านวังขอน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
116 บ้านภูผักไซ่ 0 0 0 0 1 0 5 1 6
117 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
118 บ้านกกกะบก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านวังเวินพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านดงทิพย์ 0 0 0 0 0 5 2 2 7
124 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
125 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
126 นราทิพย์พิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านน้ำขอบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านห้วยคนทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านลานบ่า 0 0 0 0 0 0 2 1 2
133 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 บ้านคลองสีฟัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
135 บ้านหัวนาเลา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
136 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดทุ่งธงไชย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านฝายนาแซง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านร่องดู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านหนองสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 196 164 136 496 587 323 258 159 1,168