สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหล่มเก่า 15 7 4 26 22 7 5 1 34
2 ผดุงวิทย์ 15 6 9 30 31 9 3 2 43
3 บ้านวังร่อง 9 2 6 17 18 8 5 4 31
4 อนุบาลสุภาพพิทยา 7 3 1 11 12 3 3 0 18
5 บ้านโจะโหวะ 6 3 1 10 12 5 3 1 20
6 บ้านห้วยอีจีน 5 6 0 11 16 4 0 1 20
7 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 5 3 1 9 9 1 0 2 10
8 บ้านวังยาว 5 2 2 9 12 5 7 2 24
9 บ้านห้วยลาน 4 2 0 6 5 3 5 0 13
10 บ้านป่าบง 4 1 1 6 7 4 0 0 11
11 บ้านแก่งยาว 4 0 0 4 4 0 0 0 4
12 บ้านเหล่าหญ้า 3 5 2 10 13 9 4 2 26
13 บ้านฝาย 3 5 2 10 9 5 7 0 21
14 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 3 4 2 9 12 4 4 0 20
15 บ้านวังบาล 3 4 2 9 11 5 4 10 20
16 บ้านเข็กน้อย 3 4 1 8 10 4 1 3 15
17 บ้านห้วยสวิง 3 4 0 7 6 4 0 0 10
18 บ้านห้วยสนามทราย 3 2 1 6 8 1 2 1 11
19 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 1 1 5 5 4 4 3 13
20 บ้านน้ำชุน 3 1 0 4 5 1 3 4 9
21 บ้านช้างตะลูด 3 0 3 6 4 5 2 1 11
22 บ้านห้วยผักกูด 3 0 1 4 4 1 1 1 6
23 บ้านวังเวิน 3 0 0 3 3 1 1 0 5
24 บ้านสงเปลือย 2 5 2 9 11 5 5 2 21
25 บ้านธารทิพย์ 2 4 2 8 11 5 1 4 17
26 เมตตาชนูปถัมภ์ 2 3 4 9 10 9 2 2 21
27 บ้านห้วยขอนหาด 2 3 1 6 8 0 0 0 8
28 บ้านทุ่งสมอ 2 3 1 6 4 6 2 1 12
29 บ้านดงขวาง 2 2 1 5 6 2 4 0 12
30 อนุบาลน้ำหนาว 2 2 0 4 5 1 2 2 8
31 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 2 1 4 7 6 3 5 3 14
32 บ้านห้วยหญ้าเครือ 2 1 3 6 8 8 9 4 25
33 เมตตาวิทยา 2 1 2 5 11 1 2 6 14
34 บ้านศิลา 2 1 2 5 4 2 5 0 11
35 บ้านตาดข่าพัฒนา 2 1 2 5 4 2 2 0 8
36 บ้านน้ำพุ 2 1 2 5 4 1 2 0 7
37 บ้านวังมล 2 0 1 3 5 0 0 4 5
38 บ้านกลาง 2 0 1 3 3 2 3 0 8
39 บ้านบุ่ง 2 0 0 2 5 1 0 0 6
40 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 0 0 2 2 3 3 0 8
41 บ้านปากดุก 2 0 0 2 2 2 1 0 5
42 บ้านป่าแกเครือ 2 0 0 2 2 0 3 0 5
43 บ้านตาดกลอย 1 6 3 10 9 4 4 2 17
44 ชุมชนบ้านติ้ว 1 2 1 4 4 2 4 1 10
45 บ้านซำภู 1 2 0 3 4 2 0 0 6
46 บ้านหนองแม่นา 1 1 3 5 6 4 3 3 13
47 บ้านท่าช้าง 1 1 3 5 6 4 3 3 13
48 วัดหนองปลาซิว 1 1 1 3 4 3 2 0 9
49 บ้านห้วยกะโปะ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
50 บ้านโคกมน 1 1 0 2 3 3 2 2 8
51 บ้านท่าข้าม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
52 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 0 3 4 6 1 1 2 8
53 บ้านแก่งโตน 1 0 2 3 6 7 3 2 16
54 บ้านนายาว 1 0 2 3 2 3 1 2 6
55 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 6 0 2 1 8
56 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 4 1 2 1 7
57 บ้านห้วยหินลับ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
58 บ้านห้วยระหงส์ 1 0 0 1 3 3 6 1 12
59 บูรณวิทยา 1 0 0 1 2 4 1 0 7
60 บ้านร่องกะถิน 1 0 0 1 1 2 3 0 6
61 บ้านท่าดินแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านหนองไขว่ 0 6 2 8 11 3 3 2 17
63 บ้านหลักด่าน 0 4 2 6 6 7 6 3 19
64 บ้านห้วยน้ำขาว 0 3 1 4 4 3 1 1 8
65 บ้านหินโง่น 0 3 1 4 2 3 1 1 6
66 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 3 0 3 1 6 4 2 11
67 บ้านหินฮาว 0 2 3 5 5 0 1 0 6
68 บ้านเหมืองแบ่ง 0 2 2 4 4 1 0 2 5
69 บ้านห้วยลาด 0 2 1 3 6 1 4 5 11
70 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 2 1 3 3 2 1 1 6
71 บ้านหนองเล 0 1 2 3 2 1 2 3 5
72 บ้านกกโอ 0 1 1 2 3 4 0 3 7
73 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 0 1 1 2 2 5 1 3 8
74 เอื้ออังกูรวิทยา 0 1 1 2 2 2 3 0 7
75 บ้านทับเบิกร่วมใจ 0 1 0 1 3 4 2 0 9
76 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 0 1 0 1 3 3 3 1 9
77 บ้านน้ำสร้าง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
78 บ้านหินกลิ้ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
79 บ้านนาแซง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
80 อนุบาลเพชรอนันต์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 1 0 1 1 3 3 2 7
82 บ้านซำม่วง 0 1 0 1 1 3 1 1 5
83 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 1 0 1 1 1 1 2 3
84 บ้านวังก้นหวด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านห้วยข่อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านวังขอนดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านโป่งสามขา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านทรัพย์สว่าง 0 0 6 6 9 4 2 3 15
89 บ้านท่าขาม 0 0 3 3 4 10 9 4 23
90 บ้านวังกวาง 0 0 3 3 3 6 3 0 12
91 บ้านน้ำก้อ 0 0 2 2 2 3 1 1 6
92 บ้านท่าอิบุญ 0 0 1 1 5 3 1 0 9
93 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 0 1 1 5 2 0 0 7
94 วัดศรีทอง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
95 วัดศรีจันดาธรรม 0 0 1 1 1 3 0 0 4
96 บ้านโนนทอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
97 บ้านอุ่มกะทาด 0 0 1 1 1 1 2 0 4
98 บ้านโป่งช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านนครเดิด 0 0 1 1 0 0 0 1 0
100 บ้านวังรู 0 0 0 0 3 3 3 0 9
101 บ้านไร่นางาม 0 0 0 0 3 1 2 0 6
102 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 2 2 3 1 7
103 บ้านจางวาง 0 0 0 0 2 1 5 1 8
104 ไทยรัฐวิทยา 25 0 0 0 0 2 1 3 3 6
105 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
106 ฤทัยทิพย์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
107 บ้านดอนสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
108 สิรินคริสเตียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 บ้านท่าผู 0 0 0 0 1 1 0 2 2
110 บ้านวังขอน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
111 บ้านภูผักไซ่ 0 0 0 0 1 0 5 1 6
112 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
113 บ้านกกกะบก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
114 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
115 บ้านปากออก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
116 บ้านพร้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านวังเวินพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านดงทิพย์ 0 0 0 0 0 5 2 2 7
120 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
121 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
122 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 นราทิพย์พิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านน้ำขอบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านห้วยคนทา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านลานบ่า 0 0 0 0 0 0 2 1 2
130 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
131 บ้านคลองสีฟัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
132 บ้านหัวนาเลา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
133 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดทุ่งธงไชย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านร่องดู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านหนองสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 153 130 455 555 315 252 155 1,122