สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬา อบจ. แพร่ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ   0931367301
2 สนามกีฬา อบจ. แพร่ โรงยิมแฝด นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ   0931367301
3 สนามกีฬา อบจ. แพร่ สนามฟุตบอล สนาม 2 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์   081-8823426
4 สพป. แพร่ เขต 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางภณิดา ทองประไพ   0903183197
5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้องคอมพิวเตอร์ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค   094-7422226
6 ไม่มีการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]