งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬา อบจ. แพร่ สนามฟุตบอล 2 อบจ.แพร่ 2 ก.ย. 2560 13.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ. แพร่ สนามฟุตบอล 2 อบจ.แพร่ 2 ก.ย. 2560 13.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง สมุด 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง นิเทศฯ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง นิเทศฯ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ส่งเสริมฯ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]