งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]