งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด สพป. แพร่ เขต 1 หน้าห้องอนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด สพป. แพร่ เขต 1 หน้าห้องอนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]