งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุม 2 3 ก.ย. 2560 10.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุม 2 3 ก.ย. 2560 13.00-15.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ศาสตร์พระราชา 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ศาสตร์พระราชา 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ศาสตร์พระราชา 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุม 3 3 ก.ย. 2560 09.00-11.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]