งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 สนามบาสโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 2 ก.ย. 2560 09.00-10.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 สนามบาสโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 2 ก.ย. 2560 10.00-11.00
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง เรียนเด็กพิเศษ 2 ก.ย. 2560 13.00-14.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง เรียนเด็กพิเศษ 2 ก.ย. 2560 13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]