แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 53 41 77.36% 9 16.98% 2 3.77% 1 1.89% 53
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 49 38 77.55% 7 14.29% 2 4.08% 2 4.08% 49
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 32 27 84.38% 5 15.63% 0 0% 0 0% 32
4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 37 25 71.43% 8 22.86% 0 0% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 26 18 69.23% 5 19.23% 2 7.69% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 26 18 69.23% 5 19.23% 1 3.85% 2 7.69% 26
7 โรงเรียนบ้านแม่แรม 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
10 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 23 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 14 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
13 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 20 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
14 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
17 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนเจริญศิลป์ 15 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 16 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
25 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 14 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
31 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 14 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
38 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
39 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
40 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
42 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
44 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
52 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านลู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านในเวียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านย่านยาว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
63 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านนาแหลม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านดอนชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านสะเลียม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านนาคูหา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านนาจักร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านใน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านพันเชิง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
86 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
87 โรงเรียนวัดร่องเย็น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]