สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 45 9 2 1 56
2 อนุบาลแพร่ 40 5 2 2 47
3 มารดาอุปถัมภ์ 29 8 0 2 37
4 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 29 5 0 0 34
5 บ้านห้วยโรงนอก 17 5 3 2 25
6 บ้านอ้อยวิทยาคาร 14 6 1 5 21
7 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 13 3 1 0 17
8 เจริญศิลป์ 13 3 1 0 17
9 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 13 1 0 2 14
10 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 12 2 0 0 14
11 บ้านแม่แรม 12 1 0 0 13
12 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 11 6 0 3 17
13 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 11 4 4 3 19
14 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 11 1 0 0 12
15 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 10 4 1 1 15
16 เทพพิทักษ์วิทยา 9 4 2 0 15
17 บ้านวังฟ่อน 9 4 1 1 14
18 บ้านแม่ยางเปี้ยว 9 3 2 1 14
19 วัดกาญจนาราม 8 3 4 1 15
20 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 8 2 1 0 11
21 บ้านทุ่งแค้ว 8 2 1 0 11
22 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 7 1 2 1 10
23 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 6 4 3 0 13
24 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 6 3 0 0 9
25 ไทยรัฐวิทยา31 6 0 1 0 7
26 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 1 0 2 6
27 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 4 2 1 0 7
28 บ้านห้วยขอน 4 2 0 0 6
29 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 4 1 4 2 9
30 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 1 0 1 5
31 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 4 1 0 1 5
32 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 4 1 0 0 5
33 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 0 1 0 5
34 บ้านหนองม่วงไข่ 3 5 2 2 10
35 บ้านแม่ยางร้อง 3 4 2 0 9
36 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 3 1 2 0 6
37 บ้านหนองน้ำรัด 3 1 1 3 5
38 บ้านทุ่งคัวะ 3 1 1 1 5
39 เจริญราษฎร์ 3 1 0 0 4
40 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
41 บ้านแม่ทะ 3 0 0 0 3
42 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 2 3 0 0 5
43 อนุบาลร้องกวาง 2 2 2 1 6
44 วัดเหมืองค่า 2 2 1 0 5
45 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 2 0 0 1 2
46 บ้านวังหงส์ 2 0 0 0 2
47 บ้านในเวียง 2 0 0 0 2
48 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
49 บ้านร่องฟอง 2 0 0 0 2
50 เทศบาลวัดชัยมงคล 2 0 0 0 2
51 บ้านลู 2 0 0 0 2
52 บ้านแม่ยางกาด 2 0 0 0 2
53 ราชประชานุเคราะห์ 25 2 0 0 0 2
54 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1 5 3 0 9
55 บ้านห้วยฮ่อม 1 4 1 0 6
56 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1 3 0 1 4
57 บ้านหนองเสี้ยว 1 3 0 0 4
58 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 2 2 2 5
59 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 1 2 1 1 4
60 บ้านหนองแขม 1 2 0 0 3
61 บ้านวังปึ้ง 1 1 2 0 4
62 วัดห้วยหม้าย 1 1 1 1 3
63 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 1 0 1 2
64 บ้านนาแหลม 1 1 0 0 2
65 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 1 0 0 2
66 บ้านสุพรรณ 1 1 0 0 2
67 บ้านห้วยกาน 1 1 0 0 2
68 บ้านแดนชุมพล 1 1 0 0 2
69 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 1 0 1 0 2
70 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 1 0 0 0 1
71 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
72 บ้านแม่ลัว 1 0 0 0 1
73 บ้านดอนชุม 1 0 0 0 1
74 บ้านสะเลียม 0 3 1 0 4
75 บ้านย่านยาว 0 2 0 0 2
76 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1
77 บ้านกาซ้อง 0 1 0 0 1
78 บ้านดงเจริญ 0 1 0 0 1
79 บ้านนาคูหา 0 1 0 0 1
80 บ้านห้วยอ้อย 0 1 0 0 1
81 บ้านใน 0 1 0 0 1
82 วัดต้นไคร้ 0 0 1 1 1
83 บ้านพันเชิง 0 0 1 0 1
84 บ้านศรีมูลเรือง 0 0 0 1 0
85 วัดร่องเย็น 0 0 0 1 0
รวม 457 158 63 49 727