สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 15 15 11 41 45 9 2 1 56
2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 14 8 2 24 31 5 0 0 36
3 อนุบาลแพร่ 12 16 8 36 42 7 2 2 51
4 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 10 1 1 12 11 2 1 0 14
5 บ้านแม่แรม 9 1 2 12 15 1 0 0 16
6 มารดาอุปถัมภ์ 8 12 9 29 29 8 0 2 37
7 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 8 4 1 13 13 1 0 2 14
8 บ้านอ้อยวิทยาคาร 7 9 7 23 19 7 1 5 27
9 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 7 1 2 10 11 3 0 0 14
10 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 6 6 3 15 13 4 1 1 18
11 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 6 5 3 14 13 3 1 0 17
12 ไทยรัฐวิทยา31 6 0 0 6 6 0 1 0 7
13 บ้านห้วยโรงนอก 5 5 6 16 18 6 3 2 27
14 เจริญศิลป์ 5 4 3 12 13 3 1 0 17
15 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 4 4 1 9 5 6 3 0 14
16 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 4 3 3 10 13 2 0 0 15
17 บ้านวังฟ่อน 4 2 3 9 11 6 2 1 19
18 เทพพิทักษ์วิทยา 4 2 1 7 9 4 2 0 15
19 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 4 1 3 8 9 1 2 1 12
20 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 1 0 5 6 0 1 0 7
21 วัดกาญจนาราม 3 6 0 9 8 3 4 1 15
22 บ้านแม่ยางเปี้ยว 3 3 3 9 9 4 2 1 15
23 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 3 2 1 6 7 3 0 0 10
24 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 0 1 4 5 1 0 1 6
25 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 2 7 2 11 11 6 0 3 17
26 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 2 4 4 10 13 4 4 3 21
27 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 2 3 1 6 8 4 3 0 15
28 บ้านวังปึ้ง 2 2 1 5 3 2 2 0 7
29 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 0 4 7 1 0 2 8
30 บ้านทุ่งคัวะ 2 2 0 4 4 1 1 1 6
31 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 2 1 2 5 5 2 0 1 7
32 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 2 0 2 4 5 2 4 2 11
33 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 บ้านร่องฟอง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านห้วยฮ่อม 1 2 3 6 4 5 1 0 10
37 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 2 2 5 5 2 1 0 8
38 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1 2 0 3 3 3 0 1 6
39 บ้านห้วยขอน 1 1 3 5 5 2 0 0 7
40 วัดต้นไคร้ 1 1 2 4 4 0 1 1 5
41 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 1 1 1 3 4 1 2 0 7
42 บ้านทุ่งแค้ว 1 1 0 2 8 4 1 0 13
43 บ้านในเวียง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านหนองเสี้ยว 1 1 0 2 1 4 0 0 5
45 บ้านหนองม่วงไข่ 1 0 2 3 4 6 2 2 12
46 เจริญราษฎร์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
47 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 1 0 1 2 1 1 0 1 2
48 บ้านหนองน้ำรัด 1 0 0 1 4 1 1 3 6
49 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านนาแหลม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านแม่ยางร้อง 0 2 2 4 3 4 3 0 10
52 บ้านแม่ทะ 0 2 1 3 3 0 1 0 4
53 เทศบาลวัดชัยมงคล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
54 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 0 1 1 2 1 2 1 1 4
55 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 0 1 0 1 2 4 0 0 6
56 บ้านลู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 1 0 1 1 2 2 2 5
58 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
59 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านสุพรรณ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
61 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านหัวเมือง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 0 0 2 2 5 1 0 0 6
64 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 0 0 1 1 2 0 0 1 2
65 บ้านย่านยาว 0 0 1 1 1 3 0 0 4
66 วัดห้วยหม้าย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
67 บ้านเวียงตั้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 บ้านแม่ลัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 บ้านสะเลียม 0 0 1 1 0 3 1 0 4
70 วัดเหมืองค่า 0 0 0 0 3 2 1 0 6
71 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 0 0 0 3 0 0 0 3
72 อนุบาลร้องกวาง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
73 บ้านแม่ยางกาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
74 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
75 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 บ้านแดนชุมพล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
79 บ้านดอนชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านนาคูหา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
81 บ้านกาซ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านนาจักร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 บ้านใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 บ้านพันเชิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87 บ้านศรีมูลเรือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
88 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 191 158 114 463 522 180 66 50 768