สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 13 13 11 37 41 9 2 1 52
2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 13 7 2 22 25 5 0 0 30
3 อนุบาลแพร่ 12 13 8 33 36 5 2 2 43
4 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 8 3 1 12 12 0 0 2 12
5 มารดาอุปถัมภ์ 7 12 6 25 25 8 0 2 33
6 บ้านแม่แรม 7 1 2 10 12 1 0 0 13
7 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 7 1 1 9 11 1 0 0 12
8 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 7 1 1 9 8 2 1 0 11
9 บ้านอ้อยวิทยาคาร 6 6 3 15 13 4 1 2 18
10 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 6 5 3 14 13 3 1 0 17
11 ไทยรัฐวิทยา31 6 0 0 6 6 0 1 0 7
12 บ้านห้วยโรงนอก 5 5 5 15 17 4 2 1 23
13 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 4 4 2 10 9 4 0 0 13
14 เจริญศิลป์ 4 3 2 9 9 3 1 0 13
15 วัดกาญจนาราม 3 6 0 9 8 3 4 1 15
16 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 3 3 3 9 12 2 0 0 14
17 บ้านแม่ยางเปี้ยว 3 3 2 8 9 3 2 1 14
18 บ้านวังฟ่อน 3 2 2 7 9 4 1 1 14
19 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 3 1 1 5 6 3 0 0 9
20 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 0 1 4 4 0 0 0 4
21 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 2 7 2 11 10 4 0 1 14
22 เทพพิทักษ์วิทยา 2 2 1 5 6 2 0 0 8
23 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 2 1 3 6 7 1 2 1 10
24 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 1 0 3 4 0 1 0 5
25 บ้านทุ่งคัวะ 2 1 0 3 3 1 1 1 5
26 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 0 0 2 3 0 0 0 3
27 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1 3 4 8 10 4 4 3 18
29 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1 3 1 5 1 5 3 0 9
30 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 1 3 0 4 5 3 2 0 10
31 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 1 2 4 4 2 1 0 7
32 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1 1 1 3 4 1 0 1 5
33 บ้านห้วยฮ่อม 1 1 1 3 1 4 1 0 6
34 บ้านวังปึ้ง 1 1 1 3 1 1 2 0 4
35 บ้านทุ่งแค้ว 1 1 0 2 8 2 1 0 11
36 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 1 0 2 6
37 บ้านในเวียง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านหนองเสี้ยว 1 1 0 2 1 3 0 0 4
39 บ้านห้วยขอน 1 0 3 4 4 2 0 0 6
40 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1 0 2 3 2 1 2 2 5
41 เจริญราษฎร์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
42 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านร่องฟอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านนาแหลม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 บ้านแม่ยางร้อง 0 2 2 4 3 4 2 0 9
46 บ้านแม่ทะ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
47 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 1 1 2 3 1 2 0 6
48 เทศบาลวัดชัยมงคล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
49 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 0 1 0 1 2 3 0 0 5
50 บ้านลู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
51 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 0 1 0 1 1 3 0 1 4
52 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 1 0 1 1 2 2 2 5
53 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
54 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านสุพรรณ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 1 0 0 5
58 บ้านหนองม่วงไข่ 0 0 1 1 3 5 2 2 10
59 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 0 0 1 1 2 0 0 1 2
60 วัดห้วยหม้าย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
61 บ้านเวียงตั้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
62 บ้านแม่ลัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
63 บ้านสะเลียม 0 0 1 1 0 3 1 0 4
64 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
65 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 2 1 1 3 4
66 บ้านแม่ยางกาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
67 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 0 0 0 2 0 0 0 2
68 อนุบาลร้องกวาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
69 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
70 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
71 บ้านแดนชุมพล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
72 วัดเหมืองค่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
74 บ้านดอนชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
77 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 บ้านนาคูหา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 วัดต้นไคร้ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
82 บ้านพันเชิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 บ้านศรีมูลเรือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 154 132 92 378 423 143 53 39 619