​ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

 
 
 
 

วันอังคาร ที่ 08 สิงหาคม 2560 เวลา 19:49 น.