งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

                              .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15 สิงหาคม -15 กันยายน 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 กันยายน  2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16 - 19 กันยายน 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  16 -22 กันยายน 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 23-24 กันยายน 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศหัวข้อการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint การศึกษาพิเศษเรียนรวม
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 20:45 น.
  ประกาศหัวข้อการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันและการฉีกตัดปะกระดาษ การศึกษาปฐมวัย
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17:30 น.
  เอกสารรับรองความบกพร่องเพื่อเข้าแข่งขันรายการเด็กพิเศษเรียนรวม

ขอให้ทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษเรียนรวม ทุกแห่ง ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันฉบับใหม่ ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์   http://www.sillapa.net/rule60/special-67.pdf  และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามคำชี้แจงการแข่งขัน ทั้งนี้ หากพบว่าเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน และวุฒิบัตรของผู้ดาเนินการคัดกรองที่ผ่านการอบรมผู้ดาเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 มีการปลอมแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารของทางราชการ จะดาเนินการทางวินัยและแจ้งความเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร  
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 19:56 น.
  ประกาศการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14:41 น.
  หมดเวลาการเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการ

ขณะนี้ เวลา 14.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2560 คณะดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งยุติการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ทุกรายการและทุกกลุ่มสาระ เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว
หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ DOC5 แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมอบให้คณะกรรมการแข่งขันในวันแข่งเท่านั้น
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14:34 น.
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ขอเชิญขวนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ.เด่นชัย จ.แพร่ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับชมความอลังการของการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานทางวิชาการ ผลงานหัตถกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และวงดนตรีของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยขอเชิญทุกท่านแต่งกายร่วมงานด้วยชุดพื้นเมือง หรือชุดไทย...ทีมงานศิลปหัตถกรรม นร แพร่ เขต 2 ปี 2560 :)
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13:04 น.
  รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขัน
รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขัน
ลำดับ ชื่อ- สกุล เบอร์โทร กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายสานิตย์  โลหะ 089-8528351 ศิลปะ/ ดนตรี/ นาฏศิลป์/ทัศนศิลป์
2 นายมานะ  กาศโอสถ 081-8827896 คณิตศาสตร์/สุขศึกษา พละศึกษา
3 นายเจนพนธ์  จันทร์เชื้อ 086-4184219 วิทยาศาสตร์/หุ่นยนต์/คอมพิวเตอร์/เครื่องร่อน
4 นายบูรชาติ  ศิริเป็ง 089-1915151 การศึกษาพิเศษเรียนรวม
5 นางเบ็ญจมาศ  มณเฑียร 090-9483326 สังคมศึกษา /การงานอาชีพ ฯ
6 นางสาวนิตยา  วรรณรัตน์ 083-5665944 ภาษาต่างประเทศ
7 นางสาวมณฑารพ  กาศเกษม 093-1324079 ภาษาไทย
8 นางสาวกัลยา  สุรีย์        092-2469293 ปฐมวัย /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางกาญจนา  เทียมแสน 081-8839733 ผู้ประสานงานทั่วไปรับเรื่องราว
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 12:28 น.
  กำหนดการแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับ สพป.แพร่ เขต 2
กำหนดการแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับ สพป.แพร่ เขต 2 มีดังนี้
วันที่แข่งขัน   วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560  เวลา 07.00-18.00 น.
สถานที่แข่งขัน  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น จ.แพร่
1) กิจกรรมการแข่งขันดังต่อไปนี้
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอมิเนชั่น ม.1-ม.3
- การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-ป.6
ให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Notebook) ได้ โดยคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องไม่มีไฟล์ทรัพยากรต่างๆ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ยกเว้นระบบปฏิบัติการเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องนำคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันนำส่งให้คณะกรรมการตรวจก่อนทำการแข่งขันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับโปรแกรมที่จะใช้ทำการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาในรูปแบบของแผ่น CD หรือ DVD โดยคณะกรรมการจะให้ลงโปรแกรมดังกล่าวภายหลังจากทำการตรวจคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันเรียบร้อยแล้ว และเมื่อลงโปรแกรมที่ใช้สำหรับการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งแผ่น CD หรือ DVD ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเก็บรักษาไว้จนกว่าการแข่งขันเสร็จสิ้น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบไฟล์ทรัพยากรภายหลังในเครื่องของผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ใช่ไฟล์ของคณะกรรมการฯ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันทีและครูผู้ควบคุมทีมจะต้องทำรายงานความรับผิดชอบต่อผลการกระทำดังกล่าวต่อเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2) คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ทางคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้จะใช้ระบบปฏิบัติการ windows7-32 Bit  ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมโปรแกรมที่รองรับและสนับสนุนระบบปฏิบัติการดังกล่าวมาให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบต่อการลงโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถลงได้
3) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น เครื่องสำรองไฟ ปลั๊กพ่วง ไมโครโพน ลำโพง/หูฟัง ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สำหรับกระดาษทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรียมไว้ให้
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 12:25 น.
  กำหนดการแข่งขันและรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ระดับ สพป.แพร่ เขต 2
กำหนดการแข่งขันและรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ระดับ สพป.แพร่ เขต 2 มีกำหนดการดังนี้
วันที่แข่งขัน   วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560  เวลา 07.00-18.00 น.
สถานที่แข่งขัน  ณ อาคารโรงยิม 1000 ที่นั่ง สนาม อบจ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
1. นายไพโรจน์ สุยะสา  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง  ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ ธมิกานนท์  โรงเรียนบ้านตอเรือ สพป.พิษณุโลก เขต 2
3. นายสาวณัฐธิดา เทียนทอง โรงเรียนบ้านนาพูน กรรมการ
4. นายเอกภาพ  จำรูญ โรงเรียนบ้านแม่สิน กรรมการ
5. นายภาณุพงษ์  จองปิหย่า โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ กรรมการ
6. นายณฐกร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว กรรมการ
7. นายภาคิน ทิพย์ถา  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ กรรมการ
8. นายมนตรี รัตนนิลกุล  โรงเรียนบ้านปิน กรรมการ
9. นางสาวนพรัตน์  ศักลอ โรงเรียนบ้านนาพูน กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ ** 1) เปลี่ยนกำหนดการแข่งขันจากเดิมวันที่ 23-24 กันยายน 2560 เปลี่ยนใหม่เป็นวันที่ 25 กันยายน 2560 เนื่องจากกำหนดการเดิมสถานที่ติดกิจกรรมอื่น
2) วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกท่านร่วมประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันและจัดทำสนามแข่งขัน ณ โรงยิม 1000 ที่นั่ง อบจ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 12:07 น.
  การเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันโปรแกรม Paint เด็กพิเศษเรียนรวมทุกประเภท

คณะผู้จัดการแข่งขันขอให้ทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในรายงานโปรแกรม Paint เด็กพิเศษเรียนรวมทุกประเภท ขอความร่วมมือนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (Notebook) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) พร้อมอุปกรณ์พ่วงต่อนำมาใช้ในการแข่งขันทีมละ 1 เครื่อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11:15 น.
ลำดับการแข่งขัน
แจ้งประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.และการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และดาวน์โหลดใบเปลี่ยนตัวนักเรียน DOC5

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 129
จำนวนทีม 1,222
จำนวนนักเรียน 2,362
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,783
จำนวนกรรมการ 630
ครู+นักเรียน 4,145
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,775
ประกาศผลแล้ว 176/273 (64.47%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2,360
เมื่อวาน 9,401
สัปดาห์นี้ 94,411
สัปดาห์ที่แล้ว 125,489
เดือนนี้ 133,555
เดือนที่แล้ว 10,814
ปีนี้ 148,278
ทั้งหมด 148,278