งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

                              .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15 สิงหาคม -15 กันยายน 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 กันยายน  2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16 - 19 กันยายน 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  16 -22 กันยายน 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 23-24 กันยายน 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
 
  เว็บไซด์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:25 น.
  ประกาศลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับ
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 14:32 น.
  ประกาศหัวข้อการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint การศึกษาพิเศษเรียนรวม
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 20:45 น.
  ประกาศหัวข้อการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันและการฉีกตัดปะกระดาษ การศึกษาปฐมวัย
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17:30 น.
  เอกสารรับรองความบกพร่องเพื่อเข้าแข่งขันรายการเด็กพิเศษเรียนรวม

ขอให้ทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการศึกษาพิเศษเรียนรวม ทุกแห่ง ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันฉบับใหม่ ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์   http://www.sillapa.net/rule60/special-67.pdf  และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามคำชี้แจงการแข่งขัน ทั้งนี้ หากพบว่าเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน และวุฒิบัตรของผู้ดาเนินการคัดกรองที่ผ่านการอบรมผู้ดาเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 มีการปลอมแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเอกสารของทางราชการ จะดาเนินการทางวินัยและแจ้งความเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร  
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 19:56 น.
  ประกาศการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14:41 น.
  หมดเวลาการเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกรายการ

ขณะนี้ เวลา 14.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2560 คณะดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งยุติการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ทุกรายการและทุกกลุ่มสาระ เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว
หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ DOC5 แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมอบให้คณะกรรมการแข่งขันในวันแข่งเท่านั้น
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14:34 น.
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ขอเชิญขวนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ.เด่นชัย จ.แพร่ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับชมความอลังการของการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานทางวิชาการ ผลงานหัตถกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และวงดนตรีของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยขอเชิญทุกท่านแต่งกายร่วมงานด้วยชุดพื้นเมือง หรือชุดไทย...ทีมงานศิลปหัตถกรรม นร แพร่ เขต 2 ปี 2560 :)
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13:04 น.
  รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขัน
รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขัน
ลำดับ ชื่อ- สกุล เบอร์โทร กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายสานิตย์  โลหะ 089-8528351 ศิลปะ/ ดนตรี/ นาฏศิลป์/ทัศนศิลป์
2 นายมานะ  กาศโอสถ 081-8827896 คณิตศาสตร์/สุขศึกษา พละศึกษา
3 นายเจนพนธ์  จันทร์เชื้อ 086-4184219 วิทยาศาสตร์/หุ่นยนต์/คอมพิวเตอร์/เครื่องร่อน
4 นายบูรชาติ  ศิริเป็ง 089-1915151 การศึกษาพิเศษเรียนรวม
5 นางเบ็ญจมาศ  มณเฑียร 090-9483326 สังคมศึกษา /การงานอาชีพ ฯ
6 นางสาวนิตยา  วรรณรัตน์ 083-5665944 ภาษาต่างประเทศ
7 นางสาวมณฑารพ  กาศเกษม 093-1324079 ภาษาไทย
8 นางสาวกัลยา  สุรีย์        092-2469293 ปฐมวัย /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางกาญจนา  เทียมแสน 081-8839733 ผู้ประสานงานทั่วไปรับเรื่องราว
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 12:28 น.
  กำหนดการแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับ สพป.แพร่ เขต 2
กำหนดการแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับ สพป.แพร่ เขต 2 มีดังนี้
วันที่แข่งขัน   วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560  เวลา 07.00-18.00 น.
สถานที่แข่งขัน  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น จ.แพร่
1) กิจกรรมการแข่งขันดังต่อไปนี้
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอมิเนชั่น ม.1-ม.3
- การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-ป.6
ให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Notebook) ได้ โดยคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องไม่มีไฟล์ทรัพยากรต่างๆ สำหรับใช้ในการแข่งขัน ยกเว้นระบบปฏิบัติการเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องนำคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันนำส่งให้คณะกรรมการตรวจก่อนทำการแข่งขันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับโปรแกรมที่จะใช้ทำการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาในรูปแบบของแผ่น CD หรือ DVD โดยคณะกรรมการจะให้ลงโปรแกรมดังกล่าวภายหลังจากทำการตรวจคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันเรียบร้อยแล้ว และเมื่อลงโปรแกรมที่ใช้สำหรับการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งแผ่น CD หรือ DVD ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเก็บรักษาไว้จนกว่าการแข่งขันเสร็จสิ้น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบไฟล์ทรัพยากรภายหลังในเครื่องของผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ใช่ไฟล์ของคณะกรรมการฯ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทันทีและครูผู้ควบคุมทีมจะต้องทำรายงานความรับผิดชอบต่อผลการกระทำดังกล่าวต่อเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2) คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ทางคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้จะใช้ระบบปฏิบัติการ windows7-32 Bit  ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมโปรแกรมที่รองรับและสนับสนุนระบบปฏิบัติการดังกล่าวมาให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบต่อการลงโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถลงได้
3) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น เครื่องสำรองไฟ ปลั๊กพ่วง ไมโครโพน ลำโพง/หูฟัง ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สำหรับกระดาษทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรียมไว้ให้
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 12:25 น.
กำหนดการแข่งขันและรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ระดับ สพป.แพร่ เขต 2
การเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันโปรแกรม Paint เด็กพิเศษเรียนรวมทุกประเภท
ลำดับการแข่งขัน
แจ้งประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.และการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และดาวน์โหลดใบเปลี่ยนตัวนักเรียน DOC5

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 129
จำนวนทีม 1,222
จำนวนนักเรียน 2,362
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,783
จำนวนกรรมการ 642
ครู+นักเรียน 4,145
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,787
ประกาศผลแล้ว 190/273 (69.60%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 146
สัปดาห์ที่แล้ว 164
เดือนนี้ 520
เดือนที่แล้ว 812
ปีนี้ 1,332
ทั้งหมด 210,392