สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดสวรรคาราม(วัดกลาง) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย, อำเภอสวรรคโลก ศน.จีรศักดิ์ รสลือชา   0846210219
2 สพป.สุโขทัย เขต 2 ตำบลเมืองสวรรคโลก ผอ.สุกลรัตน์ มิ่งสมร   0894392293
3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผอ.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร   0894392293
4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ หมู่ 6 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ผอ.สุกลรัตน์ มิ่งสมร   0894392293
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ถนนจรดวิถีถ่อง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ผอ.จำรัส หาญกล้า   055-681531
6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ตำบลย่านยาว ผอ.สุวิทยา   08060444464
7 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ตำบลเมืองสวรรคโลก ศน.ยศวัฒน์ พุฒตาล   0948232245

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ระดับเขต ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]