งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อาคาร 1 ห้อง ประชุมพระร่วง 16 ก.ย. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อาคาร 1 ห้อง ประชุมพระร่วง 16 ก.ย. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อาคาร 1 ห้อง ประชุมพระร่วง 16 ก.ย. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อาคารกาญจณาภิเษก ห้อง ม.1 16 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อาคารกาญจณาภิเษก ห้อง ม.1 16 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อาคารกาญจณาภิเษก ห้อง ม.3 16 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อาคารกาญจณาภิเษก ห้อง ม.3 16 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ห้อง สมุดมัธยมศึกษา 16 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ห้อง สมุดมัธยมศึกษา 16 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ระดับเขต ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]