แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 47 33 70.21% 9 19.15% 5 10.64% 0 0% 47
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 30 25 86.21% 1 3.45% 3 10.34% 0 0% 29
3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 28 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
4 โรงเรียนไชยะวิทยา 34 18 52.94% 7 20.59% 9 26.47% 0 0% 34
5 โรงเรียนบ้านกลางดง 28 18 64.29% 7 25% 3 10.71% 0 0% 28
6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 20 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 30 15 53.57% 9 32.14% 2 7.14% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนบ้านสุเม่น 26 14 58.33% 4 16.67% 6 25% 0 0% 24
10 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
11 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 23 12 52.17% 8 34.78% 3 13.04% 0 0% 23
13 โรงเรียนบ้านธารชะอม 19 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 22 11 50% 4 18.18% 6 27.27% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 23 11 55% 4 20% 5 25% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านผาเวียง 19 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
17 โรงเรียนวัดปากน้ำ 22 11 55% 2 10% 7 35% 0 0% 20
18 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 13 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านบึงบอน 20 10 50% 4 20% 6 30% 0 0% 20
20 โรงเรียนป้วยมิ้ง 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านวังตามน 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
22 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 17 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านซ่าน 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านสันติสุข 14 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านสันหีบ 20 8 40% 5 25% 7 35% 0 0% 20
27 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 45 7 17.5% 18 45% 12 30% 3 7.5% 40
30 โรงเรียนบ้านแก่ง 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 13 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านท่าชัย 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 14 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 16 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนวัดภูนก 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 19 5 27.78% 11 61.11% 2 11.11% 0 0% 18
40 โรงเรียนบ้านสารจิตร 21 5 26.32% 8 42.11% 6 31.58% 0 0% 19
41 โรงเรียนบ้านขอนซุง 18 5 29.41% 6 35.29% 6 35.29% 0 0% 17
42 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
45 โรงเรียนวัดคลองกระจง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านวังแร่ 16 4 26.67% 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านป่าเลา 15 4 26.67% 5 33.33% 6 40% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านตึก 17 4 25% 4 25% 8 50% 0 0% 16
49 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 13 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
50 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านแม่ราก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนเชิงผา 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านปากสาน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 10 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านเขาทอง 10 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
71 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านป่าคา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านดงคู่ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 9 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านนาพง 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
78 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนพุ่ยฮัว 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านวังธาร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านห้วยตม 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านปางสา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านสะท้อ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดเกาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านแม่สาน 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านลำโชค 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดแสนตอ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดศรีสังวร 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านไม้งาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 9 0 0% 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 9
132 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 7 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
134 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
141 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านแม่คุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านแม่สำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ระดับเขต ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]