สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 7 8 8
2 015 โรงเรียนบ้านกลางดง 28 48 41
3 020 โรงเรียนบ้านขอนซุง 18 31 21
4 023 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 18 18 18
5 025 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 0
6 026 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1 3 1
7 028 โรงเรียนบ้านจันทโรภาส 0 0 0
8 029 โรงเรียนบ้านซ่าน 13 23 21
9 032 โรงเรียนบ้านดงคู่ 6 8 6
10 033 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 2 2 2
11 035 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 7 4
12 036 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 7 17 13
13 034 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 23 36 28
14 037 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 5 13 9
15 038 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 2 4 3
16 039 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 4 9 8
17 040 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 0 0 0
18 041 โรงเรียนบ้านตึก 17 30 26
19 044 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 4 4 4
20 051 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 12 24 17
21 052 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 0 0 0
22 045 โรงเรียนบ้านท่าชัย 9 10 10
23 046 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 20 52 29
24 047 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 3 3 3
25 049 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 14 30 20
26 050 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 4 6 4
27 048 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 2 2
28 054 โรงเรียนบ้านธารชะอม 19 26 26
29 055 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 4 8 5
30 059 โรงเรียนบ้านนา 0 0 0
31 056 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 2 3 3
32 057 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 0 0 0
33 058 โรงเรียนบ้านนาพง 7 17 11
34 060 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 4 9 4
35 062 โรงเรียนบ้านบึงงาม 0 0 0
36 063 โรงเรียนบ้านบึงบอน 20 32 27
37 064 โรงเรียนบ้านบึงสวย 0 0 0
38 065 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1 2 2
39 061 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0
40 066 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 3 4 3
41 067 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 22 37 32
42 069 โรงเรียนบ้านปากสาน 6 14 10
43 070 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 8 34 16
44 073 โรงเรียนบ้านปางสา 3 6 5
45 068 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 28 71 42
46 071 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 19 34 23
47 072 โรงเรียนบ้านป่าคา 8 16 13
48 074 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 4 10 7
49 075 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
50 076 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
51 077 โรงเรียนบ้านป่าเลา 15 26 25
52 080 โรงเรียนบ้านผาเวียง 19 47 29
53 082 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 5 6 5
54 083 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 8 12 10
55 097 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 9 19 15
56 096 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 1 3 2
57 099 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 4 7 7
58 100 โรงเรียนบ้านลำโชค 6 10 10
59 103 โรงเรียนบ้านวังตามน 14 35 23
60 104 โรงเรียนบ้านวังทอง 0 0 0
61 105 โรงเรียนบ้านวังธาร 5 7 5
62 106 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 17 40 28
63 108 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 8 16 13
64 110 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 11 11 11
65 111 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 9 11 11
66 109 โรงเรียนบ้านวังแร่ 16 26 23
67 107 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 1 2 2
68 112 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 4 11 7
69 113 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 0 0 0
70 114 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 4 8 7
71 115 โรงเรียนบ้านสะท้อ 4 9 7
72 116 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 9 17 9
73 117 โรงเรียนบ้านสันติสุข 14 31 26
74 118 โรงเรียนบ้านสันหีบ 20 39 31
75 119 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 10 20 17
76 120 โรงเรียนบ้านสารจิตร 21 36 28
77 121 โรงเรียนบ้านสุเม่น 26 54 42
78 123 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 0 0 0
79 124 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 14 10
80 126 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 6 6
81 125 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1 1 1
82 127 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 3 8 5
83 128 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 5 4
84 129 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 8 8
85 130 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 45 64 54
86 131 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 0 0 0
87 134 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
88 133 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 8 6
89 132 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 7 12 10
90 135 โรงเรียนบ้านหมอนสูง 0 0 0
91 143 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 14 13
92 138 โรงเรียนบ้านห้วยตม 5 15 11
93 139 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 1 3 2
94 141 โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง 0 0 0
95 142 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 2 2 2
96 137 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 6 9 8
97 140 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 9 24 15
98 136 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 19 16
99 016 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 13 20 19
100 017 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 0 0 0
101 018 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 2 2 2
102 021 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 3 5 4
103 022 โรงเรียนบ้านเขาทอง 10 14 13
104 042 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 3 4 4
105 043 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4 17 9
106 084 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 0 0 0
107 019 โรงเรียนบ้านแก่ง 11 27 17
108 085 โรงเรียนบ้านแม่คุ 1 3 2
109 088 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 8 15 13
110 087 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 2 3 3
111 086 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 16 32 24
112 090 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 2 2 2
113 091 โรงเรียนบ้านแม่ราก 7 15 11
114 092 โรงเรียนบ้านแม่สาน 6 8 8
115 093 โรงเรียนบ้านแม่สำ 1 1 1
116 094 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1 1 1
117 089 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 23 51 33
118 122 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 4 4
119 027 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 7 13 11
120 031 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 2 3 3
121 030 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 10 23 17
122 078 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 4 12 8
123 079 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 1 1 1
124 145 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
125 144 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 5 16 9
126 053 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 3 6 5
127 081 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 5 14 9
128 095 โรงเรียนบ้านไม้งาม 2 11 4
129 098 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 14 27 21
130 146 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 1 1
131 150 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1 1 1
132 151 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 4 25 10
133 154 โรงเรียนวัดกรงทอง 0 0 0
134 157 โรงเรียนวัดคลองกระจง 6 17 9
135 159 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 3 5 4
136 160 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 7 15 10
137 164 โรงเรียนวัดท่าทอง 0 0 0
138 162 โรงเรียนวัดท่าเกษม 0 0 0
139 166 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 6 8 8
140 167 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0 0 0
141 168 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 2 2 2
142 170 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 1 1 1
143 171 โรงเรียนวัดปากน้ำ 22 33 24
144 172 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 3 6 6
145 174 โรงเรียนวัดภูนก 8 9 9
146 175 โรงเรียนวัดวังค่า 0 0 0
147 176 โรงเรียนวัดวังทอง 0 0 0
148 177 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0 0 0
149 178 โรงเรียนวัดศรีสังวร 6 7 7
150 179 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 0 0 0
151 181 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 3 5 5
152 155 โรงเรียนวัดเกาะ 2 6 4
153 156 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 4 6 5
154 161 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 0 0 0
155 180 โรงเรียนวัดแสนตอ 4 6 6
156 169 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 9 19 15
157 165 โรงเรียนวัดไทรย้อย 0 0 0
158 173 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
159 183 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 0
160 184 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 2 2
161 185 โรงเรียนหนองช้าง 0 0 0
162 186 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 3 10 7
163 187 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 1 1 1
164 188 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 13 22 20
165 189 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 17 34 23
166 192 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 47 106 76
167 193 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 30 58 41
168 194 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 30 72 55
169 196 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 18 27 21
170 003 โรงเรียนเชิงผา 7 9 9
171 005 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 8 14 11
172 152 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 3 9 6
173 153 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 3 9 3
174 004 โรงเรียนไชยะวิทยา 34 55 49
175 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 2 4 4
176 001 โรงเรียนกวางวา 0 0 0
177 147 โรงเรียนป้วยมิ้ง 14 25 17
178 148 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 9 15 14
179 149 โรงเรียนพุ่ยฮัว 7 22 12
180 182 โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา 0 0 0
181 195 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
182 191 โรงเรียนอนุบาลเบญมาศ 0 0 0
183 014 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 5 14 10
184 024 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 1 1 1
185 101 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 10 22 13
186 102 โรงเรียนบ้านวงพระจันทร์ 0 0 0
187 158 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 0 0 0
188 163 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
189 197 โรงเรียนอนุบาลอบต.หนองบัว 0 0 0
190 190 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 2 3 2
191 006 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) 11 21 17
192 198 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม 3 5 3
193 011 โรงเรียนเทศบาลศรีนคร 0 0 0
194 009 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 0 0 0
195 010 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม 4 10 8
196 012 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 0 0
197 008 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 13 43 18
198 007 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 0 0 0
รวม 1320 2562 1920
4482

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ระดับเขต ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]