สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 32 9 5 0 46
2 อนุบาลศรีสำโรง 26 1 3 0 30
3 บ้านป่ากล้วย 21 5 1 0 27
4 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 16 9 2 2 27
5 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 16 2 0 0 18
6 บ้านสุเม่น 15 4 6 0 25
7 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 15 3 0 0 18
8 ไชยะวิทยา 13 7 9 0 29
9 บ้านกลางดง 13 6 3 0 22
10 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 13 3 1 0 17
11 บ้านท่ามักกะสัง 13 1 0 0 14
12 บ้านแม่เทิน 12 8 3 0 23
13 บ้านธารชะอม 12 6 1 0 19
14 บ้านผาเวียง 11 4 3 0 18
15 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 11 1 0 0 12
16 บ้านปากคะยาง 10 4 6 1 20
17 บ้านบึงบอน 10 4 6 0 20
18 บ้านดงไทยวิทยา 10 4 5 0 19
19 วัดปากน้ำ 10 2 6 0 18
20 ป้วยมิ้ง 10 2 1 0 13
21 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 9 3 3 0 15
22 บ้านหนองรังสิต 8 18 11 3 37
23 บ้านสันหีบ 8 4 6 0 18
24 บ้านห้วยโป้ 8 1 0 0 9
25 บ้านวังพิกุล 7 6 3 0 16
26 บ้านแก่ง 7 4 0 0 11
27 บ้านซ่าน 7 3 1 0 11
28 หาดเสี้ยววิทยา 7 3 1 0 11
29 บ้านห้วยไคร้ 7 2 1 0 10
30 บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 7 2 1 0 10
31 บ้านวังตามน 7 2 0 0 9
32 บ้านท่าชัย 7 1 0 0 8
33 บ้านสารจิตร 6 8 6 0 20
34 บ้านทุ่งพล้อ 6 3 3 0 12
35 บ้านแม่ท่าแพ 6 2 1 0 9
36 วัดภูนก 6 2 0 0 8
37 เทวัญอำนวยวิทย์ 6 1 0 0 7
38 บ้านป่ากุมเกาะ 5 9 1 0 15
39 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 5 7 1 0 13
40 บ้านสันติพิทยาคาร 5 3 1 0 9
41 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 5 1 2 0 8
42 วัดคลองกระจง 5 1 0 0 6
43 บ้านวังแร่ 4 8 2 1 14
44 บ้านขอนซุง 4 6 6 0 16
45 บ้านป่าเลา 4 5 6 0 15
46 บ้านตึก 4 4 8 0 16
47 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 4 4 4 0 12
48 เทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) 4 3 4 0 11
49 บ้านวงฆ้อง 4 3 3 0 10
50 บ้านแม่ราก 4 2 1 0 7
51 วัดบ้านกรุ 4 2 0 0 6
52 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4 0 0 0 4
53 วัดโบราณหลวง 3 6 0 0 9
54 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 3 5 2 0 10
55 บ้านโซกเปือย 3 4 1 0 8
56 บ้านวังยายมาก 3 2 3 0 8
57 พุ่ยฮัว 3 2 2 0 7
58 เชิงผา 3 1 2 0 6
59 บ้านปากสาน 3 1 1 0 5
60 บ้านไผ่ตะล่อม 3 1 1 0 5
61 ชุมชนบ้านคลองยาง 3 1 1 0 5
62 บ้านห้วยตม 3 1 1 0 5
63 บ้านฝั่งหมิ่น 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 3 0 3 1 6
65 บ้านสันติสุข 3 0 2 0 5
66 บ้านดอนจันทร์ 3 0 1 0 4
67 บ้านดงยาง 3 0 0 0 3
68 โรตารี่สวรรคโลก1 3 0 0 0 3
69 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 4 3 0 9
70 บ้านป่าคา 2 3 1 1 6
71 บ้านดงคู่ 2 3 1 0 6
72 บ้านราวต้นจันทน์ 2 2 3 0 7
73 บ้านนาพง 2 2 3 0 7
74 บ้านห้วยเจริญ 2 2 2 0 6
75 วัดตลิ่งชัน 2 2 2 0 6
76 บ้านวังธาร 2 2 1 0 5
77 บ้านแม่ทุเลา 2 1 2 0 5
78 บ้านใหม่โพธิ์งาม 2 1 1 0 4
79 บ้านน้ำขุม 2 1 1 0 4
80 บ้านโคกกะทือ 2 1 1 0 4
81 บ้านปากคลองแดน 2 1 0 0 3
82 บ้านหนองป่าตอ 2 1 0 0 3
83 บ้านสะท้อ 2 0 2 0 4
84 บ้านศาลาไก่ฟุบ 2 0 1 0 3
85 วัดเกาะ 2 0 0 0 2
86 บ้านดอนระเบียง 2 0 0 0 2
87 บ้านแม่ทุเลาใน 2 0 0 0 2
88 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 2 0 0 0 2
89 บ้านเขาทอง 1 4 3 0 8
90 บ้านพระปรางค์ 1 4 2 0 7
91 บ้านแม่สาน 1 3 2 0 6
92 บ้านลำโชค 1 2 3 0 6
93 บ้านหนองกลับ 1 2 2 0 5
94 เทศบาลวัดสวัสดิการาม 1 2 1 0 4
95 บ้านทับผึ้ง 1 2 1 0 4
96 วัดเกาะน้อย 1 2 1 0 4
97 วัดแสนตอ 1 2 1 0 4
98 บ้านวัดโบสถ์ 1 2 0 0 3
99 บ้านดอยไก่เขี่ย 1 2 0 0 3
100 บ้านลานตาเมือง 1 2 0 0 3
101 บ้านหนองผักบุ้ง 1 2 0 0 3
102 บ้านเตว็ดกลาง 1 2 0 0 3
103 วัดศรีสังวร 1 1 4 0 6
104 บ้านกมลราษฎร์ 1 1 2 0 4
105 แม่สานสามัคคี 1 1 1 0 3
106 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 1 0 1 2
107 บ้านปางสา 1 1 0 0 2
108 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
109 หนองอ้อบำเพ็ญ 1 1 0 0 2
110 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 1 1 0 0 2
111 บ้านนาขุนไกร 1 1 0 0 2
112 บ้านห้วยหยวก 1 1 0 0 2
113 บ้านหนองบัว 1 0 3 0 4
114 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 2 0 3
115 บ้านไม้งาม 1 0 1 0 2
116 บ้านบุ่งสัก 1 0 0 0 1
117 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
118 บ้านคลองวังทอง 1 0 0 0 1
119 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
120 บ้านห้วยติ่ง 1 0 0 0 1
121 บ้านดงจันทน์ 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1 0 0 0 1
123 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 0 1
124 สามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
125 หมอนสูงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
126 บ้านวังสมบูรณ์ 0 6 3 0 9
127 บ้านดงย่าปา 0 6 0 0 6
128 บ้านหัวฝาย 0 4 3 0 7
129 บ้านหนองยาว 0 3 3 0 6
130 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 3 1 0 4
131 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 3 0 0 3
132 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 3 0 0 3
133 บ้านเขาดินไพรวัน 0 3 0 0 3
134 บ้านแสงสว่าง 0 2 1 0 3
135 วัดคุ้งยาง 0 2 1 0 3
136 บ้านแม่บ่อทอง 0 2 0 0 2
137 วัดป่าถ่อน 0 1 2 0 3
138 เทศบาลวัดโพธาราม 0 1 1 0 2
139 บ้านโซกม่วง 0 1 1 0 2
140 บ้านคลองแห้ง 0 1 0 0 1
141 บ้านแม่คุ 0 1 0 0 1
142 บ้านท่าวิเศษ 0 0 2 0 2
143 บ้านไทยชนะศึก 0 0 2 0 2
144 บ้านร้องตลาด 0 0 1 0 1
145 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 1 0 1
146 บ้านแม่สำ 0 0 1 0 1
147 บ้านโป่งฝาง 0 0 1 0 1
148 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 0 0 1 0 1
149 วัดปากคลองช้าง 0 0 1 0 1
150 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 0 0 0
รวม 598 344 236 10 1,188