สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 32 9 5 0 46
2 อนุบาลศรีสำโรง 25 1 3 0 29
3 บ้านป่ากล้วย 21 5 1 0 27
4 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 16 2 0 0 18
5 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 15 9 2 2 26
6 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 15 3 0 0 18
7 บ้านสุเม่น 14 4 6 0 24
8 ไชยะวิทยา 13 7 9 0 29
9 บ้านกลางดง 13 6 3 0 22
10 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 13 3 1 0 17
11 บ้านท่ามักกะสัง 13 1 0 0 14
12 บ้านแม่เทิน 12 8 3 0 23
13 บ้านธารชะอม 11 6 1 0 18
14 บ้านผาเวียง 11 4 3 0 18
15 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 11 1 0 0 12
16 บ้านปากคะยาง 10 4 6 1 20
17 บ้านบึงบอน 10 4 6 0 20
18 บ้านดงไทยวิทยา 10 4 5 0 19
19 วัดปากน้ำ 10 2 6 0 18
20 ป้วยมิ้ง 10 2 1 0 13
21 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 9 3 3 0 15
22 บ้านสันหีบ 8 4 6 0 18
23 บ้านห้วยโป้ 8 1 0 0 9
24 บ้านหนองรังสิต 7 18 11 3 36
25 บ้านวังพิกุล 7 6 3 0 16
26 บ้านแก่ง 7 4 0 0 11
27 บ้านซ่าน 7 3 1 0 11
28 หาดเสี้ยววิทยา 7 3 1 0 11
29 บ้านห้วยไคร้ 7 2 1 0 10
30 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 7 2 1 0 10
31 บ้านวังตามน 7 2 0 0 9
32 บ้านท่าชัย 7 1 0 0 8
33 บ้านทุ่งพล้อ 6 3 3 0 12
34 บ้านแม่ท่าแพ 6 2 1 0 9
35 วัดภูนก 6 2 0 0 8
36 เทวัญอำนวยวิทย์ 6 1 0 0 7
37 บ้านป่ากุมเกาะ 5 9 1 0 15
38 บ้านสารจิตร 5 8 6 0 19
39 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 5 7 1 0 13
40 บ้านสันติพิทยาคาร 5 3 1 0 9
41 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 5 1 2 0 8
42 วัดคลองกระจง 5 1 0 0 6
43 บ้านวังแร่ 4 8 2 1 14
44 บ้านป่าเลา 4 5 6 0 15
45 บ้านตึก 4 4 8 0 16
46 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 4 4 4 0 12
47 เทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) 4 3 4 0 11
48 บ้านวงฆ้อง 4 3 3 0 10
49 บ้านแม่ราก 4 2 1 0 7
50 วัดบ้านกรุ 4 2 0 0 6
51 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4 0 0 0 4
52 บ้านขอนซุง 3 6 6 0 15
53 วัดโบราณหลวง 3 6 0 0 9
54 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 3 5 2 0 10
55 บ้านโซกเปือย 3 4 1 0 8
56 บ้านวังยายมาก 3 2 3 0 8
57 เชิงผา 3 1 2 0 6
58 บ้านปากสาน 3 1 1 0 5
59 บ้านไผ่ตะล่อม 3 1 1 0 5
60 ชุมชนบ้านคลองยาง 3 1 1 0 5
61 บ้านฝั่งหมิ่น 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 3 0 3 1 6
63 บ้านดอนจันทร์ 3 0 1 0 4
64 บ้านดงยาง 3 0 0 0 3
65 โรตารี่สวรรคโลก1 3 0 0 0 3
66 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 4 3 0 9
67 บ้านป่าคา 2 3 1 1 6
68 บ้านดงคู่ 2 3 1 0 6
69 บ้านราวต้นจันทน์ 2 2 3 0 7
70 บ้านนาพง 2 2 3 0 7
71 พุ่ยฮัว 2 2 2 0 6
72 บ้านห้วยเจริญ 2 2 2 0 6
73 วัดตลิ่งชัน 2 2 2 0 6
74 บ้านวังธาร 2 2 1 0 5
75 บ้านแม่ทุเลา 2 1 2 0 5
76 บ้านใหม่โพธิ์งาม 2 1 1 0 4
77 บ้านห้วยตม 2 1 1 0 4
78 บ้านโคกกะทือ 2 1 1 0 4
79 บ้านปากคลองแดน 2 1 0 0 3
80 บ้านหนองป่าตอ 2 1 0 0 3
81 บ้านสะท้อ 2 0 2 0 4
82 บ้านศาลาไก่ฟุบ 2 0 1 0 3
83 วัดเกาะ 2 0 0 0 2
84 บ้านดอนระเบียง 2 0 0 0 2
85 บ้านแม่ทุเลาใน 2 0 0 0 2
86 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 2 0 0 0 2
87 บ้านเขาทอง 1 4 3 0 8
88 บ้านพระปรางค์ 1 4 2 0 7
89 บ้านแม่สาน 1 3 2 0 6
90 บ้านลำโชค 1 2 3 0 6
91 บ้านหนองกลับ 1 2 2 0 5
92 เทศบาลวัดสวัสดิการาม 1 2 1 0 4
93 บ้านทับผึ้ง 1 2 1 0 4
94 วัดเกาะน้อย 1 2 1 0 4
95 วัดแสนตอ 1 2 1 0 4
96 บ้านวัดโบสถ์ 1 2 0 0 3
97 บ้านดอยไก่เขี่ย 1 2 0 0 3
98 บ้านลานตาเมือง 1 2 0 0 3
99 บ้านหนองผักบุ้ง 1 2 0 0 3
100 บ้านเตว็ดกลาง 1 2 0 0 3
101 วัดศรีสังวร 1 1 4 0 6
102 บ้านกมลราษฎร์ 1 1 2 0 4
103 บ้านน้ำขุม 1 1 1 0 3
104 แม่สานสามัคคี 1 1 1 0 3
105 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 1 0 1 2
106 บ้านปางสา 1 1 0 0 2
107 หนองอ้อบำเพ็ญ 1 1 0 0 2
108 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 1 1 0 0 2
109 บ้านนาขุนไกร 1 1 0 0 2
110 บ้านห้วยหยวก 1 1 0 0 2
111 บ้านหนองบัว 1 0 3 0 4
112 บ้านสันติสุข 1 0 2 0 3
113 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 2 0 3
114 บ้านไม้งาม 1 0 1 0 2
115 บ้านบุ่งสัก 1 0 0 0 1
116 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
117 บ้านคลองวังทอง 1 0 0 0 1
118 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
119 บ้านห้วยติ่ง 1 0 0 0 1
120 บ้านดงจันทน์ 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1 0 0 0 1
122 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 0 1
123 สามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
124 หมอนสูงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
125 บ้านวังสมบูรณ์ 0 6 3 0 9
126 บ้านดงย่าปา 0 6 0 0 6
127 บ้านหัวฝาย 0 4 3 0 7
128 บ้านหนองยาว 0 3 3 0 6
129 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 3 1 0 4
130 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 3 0 0 3
131 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 3 0 0 3
132 บ้านเขาดินไพรวัน 0 3 0 0 3
133 บ้านแสงสว่าง 0 2 1 0 3
134 วัดคุ้งยาง 0 2 1 0 3
135 บ้านแม่บ่อทอง 0 2 0 0 2
136 วัดป่าถ่อน 0 1 2 0 3
137 เทศบาลวัดโพธาราม 0 1 1 0 2
138 บ้านโซกม่วง 0 1 1 0 2
139 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 1 0 0 1
140 บ้านคลองแห้ง 0 1 0 0 1
141 บ้านแม่คุ 0 1 0 0 1
142 บ้านท่าวิเศษ 0 0 2 0 2
143 บ้านไทยชนะศึก 0 0 2 0 2
144 บ้านร้องตลาด 0 0 1 0 1
145 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 1 0 1
146 บ้านแม่สำ 0 0 1 0 1
147 บ้านโป่งฝาง 0 0 1 0 1
148 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 0 0 1 0 1
149 วัดปากคลองช้าง 0 0 1 0 1
150 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 0 0 0
รวม 585 344 236 10 1,175