สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 14 11 3 28 33 9 5 0 47
2 บ้านป่ากล้วย 14 4 1 19 21 5 1 0 27
3 อนุบาลศรีสำโรง 13 7 6 26 26 1 3 0 30
4 บ้านกลางดง 10 4 2 16 18 7 3 0 28
5 บ้านท่ามักกะสัง 8 4 0 12 13 1 0 0 14
6 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 7 2 0 9 11 1 0 0 12
7 บ้านธารชะอม 7 0 3 10 12 6 1 0 19
8 ไชยะวิทยา 6 5 2 13 18 7 9 0 34
9 บ้านสุเม่น 6 5 2 13 15 4 6 0 25
10 บ้านวังพิกุล 6 3 1 10 8 6 3 0 17
11 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 6 2 5 13 16 9 2 2 27
12 บ้านสันติสุข 6 2 1 9 11 1 2 0 14
13 บ้านซ่าน 5 2 0 7 9 3 1 0 13
14 บ้านบึงบอน 5 0 4 9 10 4 6 0 20
15 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 4 6 4 14 16 2 0 0 18
16 บ้านแม่เทิน 4 4 5 13 12 8 3 0 23
17 บ้านผาเวียง 4 3 3 10 11 4 3 0 18
18 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 4 1 4 9 16 4 0 0 20
19 บ้านห้วยไคร้ 4 1 3 8 8 2 1 0 11
20 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 3 4 3 10 13 3 1 0 17
21 บ้านวังตามน 3 4 1 8 9 5 0 0 14
22 ป้วยมิ้ง 3 2 3 8 10 2 1 0 13
23 บ้านห้วยโป้ 3 1 0 4 8 1 0 0 9
24 บ้านหนองแหน 3 1 0 4 4 0 0 0 4
25 วัดบ้านกรุ 3 0 0 3 4 2 0 0 6
26 บ้านสันหีบ 2 6 4 12 8 5 7 0 20
27 บ้านดงไทยวิทยา 2 3 3 8 11 4 5 0 20
28 บ้านปากคะยาง 2 3 1 6 11 4 6 1 21
29 บ้านแม่ทุเลา 2 2 1 5 5 1 2 0 8
30 วัดคลองกระจง 2 2 1 5 5 1 0 0 6
31 บ้านขอนซุง 2 1 3 6 6 6 6 0 18
32 บ้านปากสาน 2 1 1 4 4 1 1 0 6
33 บ้านแม่ราก 2 1 0 3 4 2 1 0 7
34 วัดโบราณหลวง 2 0 2 4 3 6 0 0 9
35 บ้านโซกเปือย 2 0 1 3 3 4 1 0 8
36 เชิงผา 2 0 0 2 4 1 2 0 7
37 บ้านหนองกลับ 2 0 0 2 2 3 2 0 7
38 บ้านราวต้นจันทน์ 2 0 0 2 2 2 3 0 7
39 บ้านวัดโบสถ์ 2 0 0 2 2 2 0 0 4
40 วัดปากน้ำ 1 4 3 8 11 2 7 0 20
41 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1 3 3 7 9 4 3 0 16
42 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1 3 3 7 6 7 1 0 14
43 บ้านแม่ท่าแพ 1 3 3 7 6 3 2 0 11
44 บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 1 3 1 5 7 2 1 0 10
45 บ้านป่ากุมเกาะ 1 3 1 5 5 11 2 0 18
46 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 3 0 4 4 4 4 0 12
47 บ้านสารจิตร 1 2 4 7 6 8 6 0 20
48 เทวัญอำนวยวิทย์ 1 2 1 4 6 1 0 0 7
49 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1 2 1 4 3 5 2 0 10
50 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1 2 0 3 5 1 2 0 8
51 หาดเสี้ยววิทยา 1 1 1 3 7 3 1 0 11
52 บ้านแก่ง 1 1 0 2 7 4 0 0 11
53 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1 1 0 2 4 0 0 0 4
54 บ้านไผ่ตะล่อม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
55 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1 1 0 2 3 0 3 1 6
56 บ้านใหม่โพธิ์งาม 1 1 0 2 2 1 2 0 5
57 วัดเกาะ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านวงฆ้อง 1 0 2 3 4 3 3 0 10
59 บ้านดอนจันทร์ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
60 บ้านดงคู่ 1 0 1 2 2 3 1 0 6
61 บ้านนาพง 1 0 1 2 2 2 3 0 7
62 บ้านดอยไก่เขี่ย 1 0 1 2 2 2 0 0 4
63 บ้านปางสา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
64 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 0 1 2 1 2 0 1 3
65 วัดบ้านเหมือง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
66 บ้านทุ่งพล้อ 1 0 0 1 6 3 3 0 12
67 พุ่ยฮัว 1 0 0 1 3 2 2 0 7
68 บ้านเขาทอง 1 0 0 1 2 4 3 0 9
69 บ้านปากคลองแดน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านดงจันทน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านธารน้ำทิพย์ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
72 วัดศรีสังวร 1 0 0 1 1 1 4 0 6
73 บ้านบุ่งสัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองรังสิต 0 5 4 9 8 18 12 3 38
76 บ้านสันติพิทยาคาร 0 3 0 3 5 3 1 0 9
77 บ้านป่าเลา 0 2 2 4 4 5 6 0 15
78 บ้านวังแร่ 0 2 1 3 4 8 2 1 14
79 บ้านดงยาง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
80 บ้านลำโชค 0 2 0 2 1 2 3 0 6
81 บ้านป่าคา 0 1 3 4 2 3 2 1 7
82 บ้านท่าชัย 0 1 2 3 7 2 0 0 9
83 ชุมชนบ้านคลองยาง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
84 บ้านห้วยตม 0 1 1 2 3 1 1 0 5
85 บ้านห้วยเจริญ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
86 บ้านดอนระเบียง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
87 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 0 3 0 0 3
88 โรตารี่สวรรคโลก1 0 1 0 1 3 0 0 0 3
89 บ้านพระปรางค์ 0 1 0 1 2 4 2 0 8
90 บ้านวังธาร 0 1 0 1 2 2 1 0 5
91 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านสะท้อ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
93 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
94 บ้านแม่ทุเลาใน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านแสงสว่าง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
96 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 บ้านไม้งาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านคลองวังทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 ประชาอุทิศ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 0 4 3 0 7
103 เทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) 0 0 4 4 4 3 4 0 11
104 วัดภูนก 0 0 1 1 6 2 0 0 8
105 บ้านตึก 0 0 1 1 4 4 8 0 16
106 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 1 1 4 1 0 0 5
107 วัดตลิ่งชัน 0 0 1 1 2 2 3 0 7
108 บ้านน้ำขุม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
109 บ้านหนองป่าตอ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 เทศบาลวัดสวัสดิการาม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
112 บ้านห้วยติ่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านวังสมบูรณ์ 0 0 1 1 0 6 3 0 9
114 บ้านดงย่าปา 0 0 1 1 0 6 0 0 6
115 วัดป่าถ่อน 0 0 1 1 0 1 2 0 3
116 บ้านวังยายมาก 0 0 0 0 3 2 3 0 8
117 บ้านโคกกะทือ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
118 พระหฤทัยสวรรคโลก 0 0 0 0 2 4 3 0 9
119 บ้านแม่สาน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
120 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
121 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 วัดแสนตอ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
123 บ้านลานตาเมือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 บ้านกมลราษฎร์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
127 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านนาขุนไกร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 3 0 4
131 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
132 บ้านไทยชนะศึก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
133 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านแม่ฮู้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 3 3 0 6
138 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
139 บ้านเขาดินไพรวัน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
140 วัดคุ้งยาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
141 บ้านแม่บ่อทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 เทศบาลวัดโพธาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านโซกม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านคลองแห้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านท่าวิเศษ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
147 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านแม่สำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 214 172 136 522 654 360 244 10 1,258