สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่ากล้วย 14 4 1 19 21 5 1 0 27
2 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 13 11 3 27 32 9 5 0 46
3 อนุบาลศรีสำโรง 13 7 6 26 26 1 3 0 30
4 บ้านท่ามักกะสัง 8 4 0 12 13 1 0 0 14
5 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 7 2 0 9 11 1 0 0 12
6 บ้านธารชะอม 7 0 3 10 12 6 1 0 19
7 บ้านสุเม่น 6 5 2 13 15 4 6 0 25
8 บ้านกลางดง 6 4 2 12 13 6 3 0 22
9 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 6 2 5 13 16 9 2 2 27
10 บ้านวังพิกุล 6 2 1 9 7 6 3 0 16
11 บ้านบึงบอน 5 0 4 9 10 4 6 0 20
12 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 4 6 4 14 16 2 0 0 18
13 บ้านแม่เทิน 4 4 5 13 12 8 3 0 23
14 บ้านผาเวียง 4 3 3 10 11 4 3 0 18
15 บ้านซ่าน 4 2 0 6 7 3 1 0 11
16 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 3 4 3 10 13 3 1 0 17
17 ไชยะวิทยา 3 4 2 9 13 7 9 0 29
18 ป้วยมิ้ง 3 2 3 8 10 2 1 0 13
19 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 3 1 4 8 15 3 0 0 18
20 บ้านห้วยไคร้ 3 1 3 7 7 2 1 0 10
21 บ้านห้วยโป้ 3 1 0 4 8 1 0 0 9
22 วัดบ้านกรุ 3 0 0 3 4 2 0 0 6
23 บ้านสันหีบ 2 5 4 11 8 4 6 0 18
24 บ้านดงไทยวิทยา 2 2 3 7 10 4 5 0 19
25 วัดคลองกระจง 2 2 1 5 5 1 0 0 6
26 บ้านแม่ราก 2 1 0 3 4 2 1 0 7
27 บ้านขอนซุง 2 0 3 5 4 6 6 0 16
28 วัดโบราณหลวง 2 0 2 4 3 6 0 0 9
29 บ้านโซกเปือย 2 0 1 3 3 4 1 0 8
30 บ้านราวต้นจันทน์ 2 0 0 2 2 2 3 0 7
31 วัดปากน้ำ 1 3 3 7 10 2 6 0 18
32 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1 3 2 6 9 3 3 0 15
33 บ้านปากคะยาง 1 3 1 5 10 4 6 1 20
34 บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 1 3 1 5 7 2 1 0 10
35 บ้านวังตามน 1 3 1 5 7 2 0 0 9
36 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 3 0 4 4 4 4 0 12
37 บ้านสารจิตร 1 2 4 7 6 8 6 0 20
38 บ้านแม่ท่าแพ 1 2 3 6 6 2 1 0 9
39 เทวัญอำนวยวิทย์ 1 2 1 4 6 1 0 0 7
40 บ้านป่ากุมเกาะ 1 2 1 4 5 9 1 0 15
41 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1 2 1 4 3 5 2 0 10
42 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1 2 0 3 5 1 2 0 8
43 หาดเสี้ยววิทยา 1 1 1 3 7 3 1 0 11
44 บ้านปากสาน 1 1 1 3 3 1 1 0 5
45 บ้านแก่ง 1 1 0 2 7 4 0 0 11
46 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1 1 0 2 4 0 0 0 4
47 บ้านไผ่ตะล่อม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
48 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1 1 0 2 3 0 3 1 6
49 บ้านสันติสุข 1 1 0 2 3 0 2 0 5
50 บ้านแม่ทุเลา 1 1 0 2 2 1 2 0 5
51 บ้านใหม่โพธิ์งาม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
52 วัดเกาะ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านวงฆ้อง 1 0 2 3 4 3 3 0 10
54 บ้านดอนจันทร์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
55 บ้านดงคู่ 1 0 1 2 2 3 1 0 6
56 บ้านนาพง 1 0 1 2 2 2 3 0 7
57 บ้านทุ่งพล้อ 1 0 0 1 6 3 3 0 12
58 พุ่ยฮัว 1 0 0 1 3 2 2 0 7
59 เชิงผา 1 0 0 1 3 1 2 0 6
60 บ้านปากคลองแดน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
61 บ้านหนองกลับ 1 0 0 1 1 2 2 0 5
62 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
63 วัดศรีสังวร 1 0 0 1 1 1 4 0 6
64 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 0 0 1 1 1 0 1 2
65 บ้านปางสา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านบุ่งสัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านหนองรังสิต 0 5 4 9 8 18 11 3 37
69 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 0 3 3 6 5 7 1 0 13
70 บ้านสันติพิทยาคาร 0 3 0 3 5 3 1 0 9
71 บ้านป่าเลา 0 2 2 4 4 5 6 0 15
72 บ้านวังแร่ 0 2 1 3 4 8 2 1 14
73 บ้านดงยาง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
74 บ้านลำโชค 0 2 0 2 1 2 3 0 6
75 บ้านท่าชัย 0 1 2 3 7 1 0 0 8
76 บ้านป่าคา 0 1 2 3 2 3 1 1 6
77 ชุมชนบ้านคลองยาง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
78 บ้านห้วยตม 0 1 1 2 3 1 1 0 5
79 บ้านห้วยเจริญ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
80 บ้านดอนระเบียง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
81 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 0 3 0 0 3
82 โรตารี่สวรรคโลก1 0 1 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านวังธาร 0 1 0 1 2 2 1 0 5
84 บ้านสะท้อ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
85 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
86 บ้านแม่ทุเลาใน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านไม้งาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
91 บ้านคลองวังทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 0 4 3 0 7
94 เทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) 0 0 4 4 4 3 4 0 11
95 วัดภูนก 0 0 1 1 6 2 0 0 8
96 บ้านตึก 0 0 1 1 4 4 8 0 16
97 วัดตลิ่งชัน 0 0 1 1 2 2 2 0 6
98 บ้านน้ำขุม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
99 บ้านหนองป่าตอ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 เทศบาลวัดสวัสดิการาม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
102 บ้านดอยไก่เขี่ย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
103 บ้านห้วยติ่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านวังสมบูรณ์ 0 0 1 1 0 6 3 0 9
105 บ้านดงย่าปา 0 0 1 1 0 6 0 0 6
106 วัดป่าถ่อน 0 0 1 1 0 1 2 0 3
107 บ้านวังยายมาก 0 0 0 0 3 2 3 0 8
108 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
109 พระหฤทัยสวรรคโลก 0 0 0 0 2 4 3 0 9
110 บ้านโคกกะทือ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
111 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 1 4 3 0 8
112 บ้านพระปรางค์ 0 0 0 0 1 4 2 0 7
113 บ้านแม่สาน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
114 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
115 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
116 วัดแสนตอ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
117 บ้านลานตาเมือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
118 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านกมลราษฎร์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
121 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
122 บ้านนาขุนไกร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 3 0 4
125 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
126 บ้านดงจันทน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านแม่ฮู้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0 3 3 0 6
132 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
133 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
134 บ้านเขาดินไพรวัน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
135 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
136 วัดคุ้งยาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
137 บ้านแม่บ่อทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 เทศบาลวัดโพธาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านโซกม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านคลองแห้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านท่าวิเศษ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
143 บ้านไทยชนะศึก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านแม่สำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 มิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 157 128 466 598 344 236 10 1,178