งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ
ขอให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ครู และนักเรียน ที่เป็นมีผลการแข่งขันชนะเลิศ เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาค ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และใส่รูปถ่ายนักเรียนและครูผู้สอนให้เรียบร้อยครับ ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2560 หากพ้นกำหนดระยะเวลา..ต้องดำเนินการขอแก้ไขที่ระดับภาคครับ..

    -- กรณีต้องการแก้ไข หรือต้องการเพิ่มครูผู้สอนตามเกณฑ์ (กรุณาติดต่อ ศน. หรือทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็น ให้กับศน.ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระครับ)

http://north67.sillapa.net/sp-tak1/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=17&zone_num=1&area_sm=-1&rank=1
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:55 น.
  ประกาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขัน science show ทั้งระดับประถมและมัธยมย้ายห้องแข่งขัน...เดิมอยู่ในห้องวอทย์1 ให้ย้ายไปเวทีใต้ตึกอาคาร4ชั้น (เวทีที่ทำพีธีเปิด)
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:25 น.
  ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินงาน
1. ขอให้กรรมการตัดสินการแข่งขันปริ้นบัตรประจำตัว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้วยครับ
2. กรณีเปลี่ยนตัว หรือแก้ไขชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน..ขอให้ดำเนินการดังนี้
     2.1 ทำหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตัว
     2.2 นำหนังสือส่งให้กับกรรมการตัดสินการแข่งขัน ของแต่ละกิจกรรม เพื่อกรรมการจะบันทึกลงในเอกสาร DOC 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในการบันทึกในระบบต่อไป
ขอบคุณครับ
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:25 น.
  ประกาศกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ทุกระดับชั้น
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งเอกสารตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 7 ชุด
โดยจัดส่งที่กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ตาก เขต 1(ศน.สุรศักดิ์) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 พ.ย. 2560
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:49 น.
  ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์
แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1. ขอให้ทุกทีมเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าร่วมแข่งขันให้พร้อม..โดยห้ามประกอบหุ่นยนต์มาก่อนการแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:53 น.
  ประกาศกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
แจ้งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  ขอให้ส่งเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม ได้ที่ ศน.พรทิพย์ เฉียบแหลม สพป.ตาก เขต 1 ได้วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย. 2560 
2. การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ขอให้ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันนำ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (เฟลตไดร์) และหูฟัง มาด้วย และโปรแกรมต่างๆ สำหรับการติดตั้งให้บันทึกลงแผ่น ซีดี ซึ่งกรรมการจะดำเนินการตรวจและฟอร์แมต ต่อไป
3. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นระบบวินโดส์ 7 32  bit ควรใช้โปรแกรมที่สนับสนุนระบบปฎิบัติการดังกล่าว
 
วันอาทิตย์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:48 น.
  ประกาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์..ในงานศิลป์หัตถกรรม67 ..ให้ส่งเล่มรายงานที่สถานแข่งขันทุกโครงการรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ฯด้วย..ไม่ต้องนำมาส่งที่เขตแล้วครับ..ขอแจ้งทุกโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน

นักบินน้อยโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าแข่งขันไม่ต้องเขียนแบบและตอบคำถาม..
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต้องเขียนแบบและตอบคำถามแต่ต้องนำรูปภาพเครื่องบินที่จะสร้างมาให้กรรมการดูในวันแข่งขัน..ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:09 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
� �♦ โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียนสู๋ระดับเขตพื้นที่ 1 - 16 ตุลาคม 2560
� �♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ 16 ตุลาคม 2560
� �♦�ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
� �♦�เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว�นักเรียน/ครู� 2 พฤศจิกายน 2560
� �♦�จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560
� �♦�ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
� �♦�พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน �8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
� �♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
� �♦�ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
� �♦�แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
� �♦�ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
� �♦�พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
� �♦�การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
���♦�การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 124
จำนวนทีม 1,010
จำนวนนักเรียน 2,298
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,506
จำนวนกรรมการ 1,111
ครู+นักเรียน 3,804
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,915
ประกาศผลแล้ว 225/251 (89.64%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 83
สัปดาห์นี้ 91
สัปดาห์ที่แล้ว 369
เดือนนี้ 1,302
เดือนที่แล้ว 923
ปีนี้ 10,426
ทั้งหมด 132,475