งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1,โรงเรียนอนุบาลตาก,โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ และสนามกีฬาอบจ.ตาก
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่)
-
จัดแข่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่)
-
จัดแข่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่)
-
จัดแข่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่)
-
จัดแข่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่)
-
จัดแข่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่)
-
จัดแข่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่)
-
จัดแข่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง MEP 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น. ห้องเรียนสีเขียว
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง MEP 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น. ห้องเรียนสีเขียว
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง เกียรติยศ 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง เกียรติยศ 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา 097-920-4366 admin@takesa1.go.th
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 094-601-1691
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]