แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 61 42 71.19% 9 15.25% 2 3.39% 6 10.17% 59
2 โรงเรียนอนุบาลตาก 50 33 66% 12 24% 2 4% 3 6% 50
3 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 45 28 63.64% 9 20.45% 3 6.82% 4 9.09% 44
4 โรงเรียนบ้านมูเซอ 42 23 56.1% 5 12.2% 7 17.07% 6 14.63% 41
5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 27 20 74.07% 5 18.52% 2 7.41% 0 0% 27
6 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 27 19 70.37% 4 14.81% 2 7.41% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 29 16 59.26% 9 33.33% 2 7.41% 0 0% 27
8 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 23 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
9 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 31 15 51.72% 6 20.69% 5 17.24% 3 10.34% 29
10 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 19 15 78.95% 1 5.26% 3 15.79% 0 0% 19
11 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 27 14 51.85% 8 29.63% 2 7.41% 3 11.11% 27
12 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 20 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
13 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 18 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
14 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 19 12 63.16% 2 10.53% 1 5.26% 4 21.05% 19
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
17 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 18 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
20 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านดงลาน 16 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
23 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 25 7 30.43% 10 43.48% 0 0% 6 26.09% 23
24 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 17 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 4 26.67% 15
26 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 13 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
28 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 15 6 40% 4 26.67% 0 0% 5 33.33% 15
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
39 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
40 โรงเรียนบ้านวังโพ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
41 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 10 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
44 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนศรีวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนตากกวง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านประดาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านลานสาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 12 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านฉลอม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
66 โรงเรียนบ้านปากวัง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนสว่างวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
76 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านวังประจบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
82 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
83 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านโสมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านสบยม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านสามเงา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านคลองสัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนวัดสามเงา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนเสริมปัญญา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนประชาพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา 097-920-4366 admin@takesa1.go.th
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 094-601-1691
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]