สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 45 159 85
2 003 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 9 23 12
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 6 9 7
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 2 3 3
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 5 9 8
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 15 28 25
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 2 2 2
8 009 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 15 35 23
9 010 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 11 33 16
10 012 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 16 30 26
11 016 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 23 53 33
12 019 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 61 219 111
13 020 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 19 88 39
14 026 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 6 10 10
15 030 โรงเรียนบ้านคลองสัก 1 3 2
16 031 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 9 17 11
17 029 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 3 4 4
18 032 โรงเรียนบ้านฉลอม 5 9 6
19 034 โรงเรียนบ้านชะลาด 0 0 0
20 033 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 10 26 13
21 035 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 11 8
22 036 โรงเรียนบ้านดงลาน 16 28 21
23 037 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 9 12 12
24 038 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 5 11 9
25 039 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 2 2 2
26 040 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 31 51 43
27 047 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 0 0 0
28 048 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0
29 042 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 6 10 8
30 043 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 2 2 2
31 046 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 3 4 4
32 044 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 6 11 8
33 045 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 7 15 10
34 041 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 1 1 1
35 049 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 6 15 11
36 050 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 5 5 5
37 052 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 8 17 10
38 051 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 2 4 3
39 054 โรงเรียนบ้านประดาง 6 10 9
40 055 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 2 2
41 056 โรงเรียนบ้านปากวัง 3 7 5
42 057 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 27 50 40
43 058 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 7 11 11
44 061 โรงเรียนบ้านมูเซอ 42 74 61
45 064 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 13 29 17
46 066 โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ 0 0 0
47 067 โรงเรียนบ้านลานสาง 6 11 8
48 068 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 3 12 5
49 065 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 4 6 5
50 070 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 1 1 1
51 071 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 6 10 8
52 072 โรงเรียนบ้านวังประจบ 2 2 2
53 074 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
54 073 โรงเรียนบ้านวังโพ 10 11 11
55 069 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 7 13 8
56 075 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 3 7 6
57 076 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 5 12 9
58 077 โรงเรียนบ้านสบยม 2 4 3
59 078 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 3 3 3
60 079 โรงเรียนบ้านสันกลาง 0 0 0
61 080 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 1 3 2
62 081 โรงเรียนบ้านสามเงา 1 2 1
63 083 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 4 2
64 084 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 3 3 3
65 086 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 0 0 0
66 088 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 8 27 15
67 090 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 3 9 3
68 089 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 0 0 0
69 091 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 6 3
70 092 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 9 20 11
71 087 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 12 18 16
72 085 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 2 2
73 093 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 0 0 0
74 094 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 7 14 13
75 096 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 6 19 13
76 095 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 6 11 8
77 100 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 0 0 0
78 027 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 0 0 0
79 028 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 5 9 6
80 053 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 7 11 8
81 062 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 2 3 3
82 063 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 3 6 4
83 059 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 14 21 18
84 060 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 3 7 3
85 082 โรงเรียนบ้านโสมง 1 3 2
86 099 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 4 3
87 097 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 29 61 45
88 098 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 3 7 5
89 101 โรงเรียนประชาพัฒนา 1 2 1
90 102 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 8 15 12
91 104 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 25 38 30
92 106 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 10 26 18
93 107 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 2 4 3
94 108 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 2 3 3
95 109 โรงเรียนวัดสามเงา 1 1 1
96 110 โรงเรียนศรีวิทยา 6 13 8
97 111 โรงเรียนสว่างวิทยา 3 4 4
98 113 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 15 31 18
99 114 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 17 36 23
100 115 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 18 33 26
101 116 โรงเรียนอนุบาลตาก 50 134 80
102 117 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 10 16 11
103 118 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 12 47 23
104 121 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 4 17 7
105 122 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 8 17 14
106 002 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 27 69 44
107 014 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 19 50 26
108 015 โรงเรียนเด่นวิทยา 0 0 0
109 013 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 20 29 28
110 112 โรงเรียนเสริมปัญญา 1 2 1
111 017 โรงเรียนตรีวิทย์ 0 0 0
112 018 โรงเรียนตากกวง 5 12 8
113 025 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 6 12 10
114 103 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 0 0 0
115 120 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 0 0 0
116 123 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร 0 0 0
117 119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 1 1
118 011 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 27 49 40
119 124 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก 0 0 0
120 021 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 2 2 2
121 022 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 6 10 7
122 023 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 18 42 24
123 024 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 12 22 13
124 105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 18 57 24
รวม 1010 2298 1506
3804

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา 097-920-4366 admin@takesa1.go.th
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 094-601-1691
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]