สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 42 9 2 6 53
2 อนุบาลตาก 33 12 2 3 47
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 28 9 3 4 40
4 บ้านมูเซอ 23 5 7 6 35
5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 20 5 2 0 27
6 เขื่อนภูมิพล 19 4 2 2 25
7 บ้านใหม่สามัคคี 16 9 2 0 27
8 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 16 3 2 2 21
9 บ้านตากประถมวิทยา 15 6 5 3 26
10 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 15 1 3 0 19
11 บ้านป่ายางตะวันตก 14 8 2 3 24
12 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 13 3 1 3 17
13 หินลาดนาไฮวิทยาคม 12 3 1 2 16
14 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 12 2 1 4 15
15 ราชประชานุเคราะห์ 55 11 5 1 1 17
16 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 10 3 2 0 15
17 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 10 2 1 3 13
18 บ้านโป่งแดง 9 4 0 1 13
19 ชุมชนวัดสันป่าลาน 8 5 2 0 15
20 ดงซ่อมพิทยาคม 8 5 1 2 14
21 บ้านดงลาน 8 4 1 0 13
22 วังหวายวิทยาคม 8 1 1 0 10
23 ยางโองน้ำวิทยาคม 7 10 0 6 17
24 บ้านหนองเชียงคา 7 4 1 0 12
25 หมู่บ้านตัวอย่าง 7 4 0 4 11
26 บ้านยางโองนอก 7 4 0 2 11
27 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 7 1 2 0 10
28 อนุบาลวังเจ้า 7 1 0 0 8
29 หนองเสือพิทยาคม 6 4 0 5 10
30 อนุบาลบ้านท่าปุย 6 4 0 0 10
31 ชูวิชาราษฎร์ 6 3 2 0 11
32 บ้านหนองนกปีกกา 6 2 0 0 8
33 บ้านท่าไม้แดง 6 1 0 0 7
34 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 6 1 0 0 7
35 บ้านหนองร่ม 5 2 1 1 8
36 ผาผึ้งวิทยาคม 5 0 3 0 8
37 บ้านวังน้ำเย็น 5 0 0 1 5
38 บ้านนาตาโพ 5 0 0 1 5
39 ธรรมราชานุสรณ์ 5 0 0 1 5
40 บ้านวังโพ 4 4 1 1 9
41 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 4 4 0 1 8
42 บ้านตลุกกลางทุ่ง 4 4 0 1 8
43 บ้านชะลาดระฆัง 4 3 0 3 7
44 บ้านเนินมะลื่น 4 3 0 0 7
45 บ้านคลองห้วยทราย 4 2 2 1 8
46 บ้านน้ำดิบ 4 2 1 1 7
47 บ้านป่ายางใต้ 4 2 0 1 6
48 ศรีวิทยา 4 1 1 0 6
49 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 4 1 0 1 5
50 บ้านศรีคีรีรักษ์ 4 0 0 1 4
51 ตากกวง 4 0 0 0 4
52 บ้านห้วยพลู 3 4 0 0 7
53 บ้านท่าไผ่ 3 3 0 0 6
54 บ้านประดาง 3 2 0 1 5
55 บ้านลานสาง 3 2 0 1 5
56 บ้านนาโบสถ์ 3 2 0 0 5
57 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองกระโห้ 3 0 0 0 3
59 บ้านใหม่เสรีธรรม 3 0 0 0 3
60 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 7 1 1 10
61 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 4 0 0 6
62 น้ำดิบพิทยาคม 2 4 0 0 6
63 บ้านฉลอม 2 3 0 0 5
64 บ้านตลุกป่าตาล 2 2 0 1 4
65 บ้านห้วยแม่บอน 2 1 0 3 3
66 บ้านปากวัง 2 1 0 0 3
67 บ้านคลองไม้แดง 2 0 1 0 3
68 บ้านโพรงตะเข้ 2 0 1 0 3
69 บ้านท่าตะคร้อ 2 0 1 0 3
70 สว่างวิทยา 2 0 0 1 2
71 วัดปากห้วยไม้งาม 2 0 0 0 2
72 บ้านห้วยเหลือง 1 3 1 1 5
73 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 2 1 1 4
74 บ้านแม่สลิด 1 2 0 0 3
75 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 1 0 2 2
76 บ้านวังไม้ส้าน 1 1 0 1 2
77 บ้านตะเคียนด้วน 1 1 0 0 2
78 บ้านท่าปุยตก 1 1 0 0 2
79 บ้านวังประจบ 1 1 0 0 2
80 วัดพระธาตุน้อย 1 1 0 0 2
81 อนุบาลรอดบำรุง 1 0 1 2 2
82 บ้านลานเต็ง 1 0 1 2 2
83 บ้านใหม่ 1 0 1 0 2
84 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 1 0 2
85 บ้านแม่พะยวบ 1 0 1 0 2
86 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 1 0 2
87 บ้านน้ำด้วน 1 0 0 1 1
88 ชุมชนบ้านไม้งาม 1 0 0 1 1
89 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 1
90 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
91 บ้านโสมง 1 0 0 0 1
92 อนุบาลเพ็ชระ 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองบัวเหนือ 1 0 0 0 1
94 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 0 1
96 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 0 1
97 บ้านวังตำลึง 1 0 0 0 1
98 บ้านดงยาง 0 2 1 0 3
99 บ้านท่าเล่ 0 2 1 0 3
100 บ้านสบยม 0 2 0 0 2
101 บ้านหนองแขม 0 1 0 0 1
102 บ้านสามเงา 0 1 0 0 1
103 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 0 3 0 3
104 วัดสามเงา 0 0 0 1 0
105 บ้านคลองสัก 0 0 0 1 0
106 เสริมปัญญา 0 0 0 1 0
107 ประชาพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 575 231 75 100 881