สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 42 9 2 6 53
2 อนุบาลตาก 31 11 2 3 44
3 บ้านมูเซอ 23 5 7 6 35
4 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 22 8 3 4 33
5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 20 5 2 0 27
6 เขื่อนภูมิพล 18 4 2 2 24
7 บ้านตากประถมวิทยา 15 6 5 3 26
8 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 14 3 2 2 19
9 บ้านป่ายางตะวันตก 13 8 2 3 23
10 บ้านใหม่สามัคคี 13 8 2 0 23
11 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 13 1 3 0 17
12 หินลาดนาไฮวิทยาคม 12 3 1 2 16
13 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 11 3 1 3 15
14 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 11 2 1 4 14
15 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 10 2 1 3 13
16 ดงซ่อมพิทยาคม 8 4 1 2 13
17 บ้านดงลาน 8 4 1 0 13
18 วังหวายวิทยาคม 8 1 1 0 10
19 ยางโองน้ำวิทยาคม 7 10 0 6 17
20 ชุมชนวัดสันป่าลาน 7 5 2 0 14
21 หมู่บ้านตัวอย่าง 7 4 0 4 11
22 บ้านโป่งแดง 6 4 0 1 10
23 อนุบาลบ้านท่าปุย 6 4 0 0 10
24 ชูวิชาราษฎร์ 6 3 2 0 11
25 บ้านหนองเชียงคา 6 3 1 0 10
26 หนองเสือพิทยาคม 6 3 0 5 9
27 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 6 2 2 0 10
28 อนุบาลวังเจ้า 6 1 0 0 7
29 ราชประชานุเคราะห์ 55 5 5 1 1 11
30 บ้านหนองร่ม 5 2 1 1 8
31 บ้านหนองนกปีกกา 5 1 0 0 6
32 ผาผึ้งวิทยาคม 5 0 3 0 8
33 ธรรมราชานุสรณ์ 5 0 0 1 5
34 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 4 4 0 1 8
35 บ้านชะลาดระฆัง 4 3 0 3 7
36 บ้านยางโองนอก 4 3 0 2 7
37 บ้านเนินมะลื่น 4 3 0 0 7
38 บ้านน้ำดิบ 4 2 1 1 7
39 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 4 1 2 0 7
40 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 4 1 0 1 5
41 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 4 1 0 0 5
42 บ้านนาตาโพ 4 0 0 1 4
43 ตากกวง 4 0 0 0 4
44 บ้านตลุกกลางทุ่ง 3 4 0 1 7
45 บ้านนาโบสถ์ 3 2 0 0 5
46 บ้านลานสาง 3 1 0 1 4
47 บ้านท่าไม้แดง 3 1 0 0 4
48 บ้านศรีคีรีรักษ์ 3 0 0 1 3
49 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 0 3
50 บ้านหนองกระโห้ 3 0 0 0 3
51 บ้านใหม่เสรีธรรม 3 0 0 0 3
52 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 7 1 1 10
53 บ้านวังโพ 2 4 1 1 7
54 บ้านฉลอม 2 3 0 0 5
55 บ้านคลองห้วยทราย 2 2 1 1 5
56 บ้านป่ายางใต้ 2 2 0 1 4
57 บ้านตลุกป่าตาล 2 2 0 1 4
58 บ้านประดาง 2 2 0 1 4
59 บ้านท่าไผ่ 2 2 0 0 4
60 บ้านห้วยแม่บอน 2 1 0 3 3
61 ศรีวิทยา 2 0 1 0 3
62 บ้านโพรงตะเข้ 2 0 1 0 3
63 บ้านท่าตะคร้อ 2 0 1 0 3
64 บ้านวังน้ำเย็น 2 0 0 1 2
65 สว่างวิทยา 2 0 0 1 2
66 วัดปากห้วยไม้งาม 2 0 0 0 2
67 บ้านห้วยพลู 1 4 0 0 5
68 น้ำดิบพิทยาคม 1 4 0 0 5
69 บ้านห้วยเหลือง 1 3 1 1 5
70 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 2 1 1 4
71 บ้านแม่สลิด 1 2 0 0 3
72 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 1 0 2 2
73 บ้านวังไม้ส้าน 1 1 0 1 2
74 บ้านปากวัง 1 1 0 0 2
75 บ้านท่าปุยตก 1 1 0 0 2
76 บ้านวังประจบ 1 1 0 0 2
77 อนุบาลรอดบำรุง 1 0 1 2 2
78 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 1 0 2
79 บ้านแม่พะยวบ 1 0 1 0 2
80 บ้านคลองไม้แดง 1 0 1 0 2
81 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 1 0 2
82 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 1
83 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
84 บ้านโสมง 1 0 0 0 1
85 อนุบาลเพ็ชระ 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองบัวเหนือ 1 0 0 0 1
87 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 0 1
89 บ้านน้ำด้วน 1 0 0 0 1
90 บ้านวังตำลึง 1 0 0 0 1
91 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 0 3 0 0 3
92 บ้านดงยาง 0 2 1 0 3
93 บ้านท่าเล่ 0 2 1 0 3
94 บ้านสบยม 0 2 0 0 2
95 บ้านหนองแขม 0 1 0 0 1
96 บ้านสามเงา 0 1 0 0 1
97 วัดพระธาตุน้อย 0 1 0 0 1
98 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 0 3 0 3
99 บ้านลานเต็ง 0 0 1 2 1
100 วัดสามเงา 0 0 0 1 0
101 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 0 1 0
102 บ้านคลองสัก 0 0 0 1 0
103 เสริมปัญญา 0 0 0 1 0
104 ประชาพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 498 217 73 99 887