สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 28 11 5 44 42 9 2 6 53
2 อนุบาลตาก 19 6 4 29 31 11 2 3 44
3 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 8 3 2 13 14 3 2 2 19
4 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 7 3 2 12 10 2 1 3 13
5 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 7 1 5 13 13 1 3 0 17
6 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 6 11 5 22 22 8 3 4 33
7 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 6 9 3 18 20 5 2 0 27
8 บ้านใหม่สามัคคี 6 9 2 17 13 8 2 0 23
9 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 6 2 1 9 11 2 1 4 14
10 เขื่อนภูมิพล 5 10 4 19 18 4 2 2 24
11 ดงซ่อมพิทยาคม 5 7 1 13 8 4 1 2 13
12 บ้านป่ายางตะวันตก 5 6 2 13 13 8 2 3 23
13 บ้านตากประถมวิทยา 4 4 4 12 15 6 5 3 26
14 หมู่บ้านตัวอย่าง 4 4 1 9 7 4 0 4 11
15 หินลาดนาไฮวิทยาคม 4 2 4 10 12 3 1 2 16
16 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 4 1 5 10 11 3 1 3 15
17 วังหวายวิทยาคม 3 3 2 8 8 1 1 0 10
18 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 3 2 0 5 4 1 2 0 7
19 บ้านดงลาน 3 1 4 8 8 4 1 0 13
20 หนองเสือพิทยาคม 3 1 2 6 6 3 0 5 9
21 ผาผึ้งวิทยาคม 3 0 2 5 5 0 3 0 8
22 บ้านหนองนกปีกกา 3 0 1 4 5 1 0 0 6
23 บ้านหนองเชียงคา 2 2 2 6 6 3 1 0 10
24 ราชประชานุเคราะห์ 55 2 2 2 6 5 5 1 1 11
25 อนุบาลวังเจ้า 2 2 1 5 6 1 0 0 7
26 อนุบาลบ้านท่าปุย 2 2 0 4 6 4 0 0 10
27 บ้านน้ำดิบ 2 2 0 4 4 2 1 1 7
28 ชูวิชาราษฎร์ 2 1 2 5 6 3 2 0 11
29 บ้านศรีคีรีรักษ์ 2 1 0 3 3 0 0 1 3
30 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 0 1 3 2 7 1 1 10
31 บ้านนาตาโพ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
32 บ้านมูเซอ 1 8 7 16 23 5 7 6 35
33 บ้านเนินมะลื่น 1 3 0 4 4 3 0 0 7
34 ธรรมราชานุสรณ์ 1 2 2 5 5 0 0 1 5
35 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1 2 1 4 6 2 2 0 10
36 บ้านชะลาดระฆัง 1 2 1 4 4 3 0 3 7
37 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 2 0 3 4 4 0 1 8
38 บ้านโป่งแดง 1 1 3 5 6 4 0 1 10
39 บ้านหนองร่ม 1 1 2 4 5 2 1 1 8
40 บ้านป่ายางใต้ 1 1 1 3 2 2 0 1 4
41 บ้านท่าไม้แดง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
42 บ้านตลุกป่าตาล 1 1 0 2 2 2 0 1 4
43 ศรีวิทยา 1 1 0 2 2 0 1 0 3
44 บ้านวังน้ำเย็น 1 1 0 2 2 0 0 1 2
45 วัดปากห้วยไม้งาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านประดาง 1 0 3 4 2 2 0 1 4
47 บ้านสะแกเครือ 1 0 2 3 3 0 0 0 3
48 บ้านตลุกกลางทุ่ง 1 0 1 2 3 4 0 1 7
49 บ้านลานสาง 1 0 1 2 3 1 0 1 4
50 บ้านวังโพ 1 0 1 2 2 4 1 1 7
51 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 1 2 1 0 1 0 2
52 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 0 1 2 0 0 3 0 3
53 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 0 0 1 4 1 0 0 5
54 บ้านฉลอม 1 0 0 1 2 3 0 0 5
55 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
56 บ้านแม่พะยวบ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านโสมง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 อนุบาลเพ็ชระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 3 1 4 4 1 0 1 5
61 ยางโองน้ำวิทยาคม 0 2 2 4 7 10 0 6 17
62 บ้านยางโองนอก 0 2 0 2 4 3 0 2 7
63 บ้านห้วยเหลือง 0 2 0 2 1 3 1 1 5
64 บ้านห้วยพลู 0 1 3 4 1 4 0 0 5
65 บ้านหนองกระโห้ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 ตากกวง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
67 บ้านห้วยแม่บอน 0 1 0 1 2 1 0 3 3
68 บ้านเกาะอ้ายด้วน 0 1 0 1 1 2 1 1 4
69 บ้านแม่สลิด 0 1 0 1 1 2 0 0 3
70 อนุบาลรอดบำรุง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
71 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านสันป่าป๋วย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองปลาไหล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดสามเงา 0 1 0 1 0 0 0 1 0
75 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 0 3 3 7 5 2 0 14
76 บ้านใหม่เสรีธรรม 0 0 3 3 3 0 0 0 3
77 น้ำดิบพิทยาคม 0 0 3 3 1 4 0 0 5
78 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
79 บ้านปากวัง 0 0 2 2 1 1 0 0 2
80 บ้านนาโบสถ์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
81 บ้านท่าไผ่ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
82 บ้านคลองไม้แดง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
83 บ้านน้ำด้วน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านวังตำลึง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 0 0 1 1 0 3 0 0 3
86 บ้านสบยม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
87 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
88 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
89 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
90 สว่างวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
91 บ้านวังไม้ส้าน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
92 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านวังประจบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 ชุมชนบ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
95 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
97 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
98 บ้านสามเงา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดพระธาตุน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านลานเต็ง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
101 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 บ้านคลองสัก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 เสริมปัญญา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 ประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 155 124 467 498 217 73 99 788