สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 28 11 5 44 42 9 2 6 53
2 อนุบาลตาก 19 6 5 30 33 12 2 3 47
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 10 11 6 27 28 9 3 4 40
4 บ้านใหม่สามัคคี 9 9 2 20 16 9 2 0 27
5 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 9 1 5 15 15 1 3 0 19
6 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 8 4 3 15 16 3 2 2 21
7 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 7 3 2 12 10 2 1 3 13
8 เขื่อนภูมิพล 6 10 4 20 19 4 2 2 25
9 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 6 9 3 18 20 5 2 0 27
10 บ้านป่ายางตะวันตก 6 6 2 14 14 8 2 3 24
11 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 6 2 2 10 12 2 1 4 15
12 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 6 2 0 8 7 1 2 0 10
13 ดงซ่อมพิทยาคม 5 8 1 14 8 5 1 2 14
14 ราชประชานุเคราะห์ 55 4 6 2 12 11 5 1 1 17
15 บ้านตากประถมวิทยา 4 4 4 12 15 6 5 3 26
16 หมู่บ้านตัวอย่าง 4 4 1 9 7 4 0 4 11
17 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 4 3 5 12 13 3 1 3 17
18 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 4 3 1 8 10 3 2 0 15
19 หินลาดนาไฮวิทยาคม 4 2 4 10 12 3 1 2 16
20 วังหวายวิทยาคม 3 3 2 8 8 1 1 0 10
21 บ้านหนองเชียงคา 3 2 3 8 7 4 1 0 12
22 อนุบาลวังเจ้า 3 2 1 6 7 1 0 0 8
23 ศรีวิทยา 3 2 0 5 4 1 1 0 6
24 บ้านดงลาน 3 1 4 8 8 4 1 0 13
25 บ้านโป่งแดง 3 1 3 7 9 4 0 1 13
26 หนองเสือพิทยาคม 3 1 2 6 6 4 0 5 10
27 บ้านศรีคีรีรักษ์ 3 1 0 4 4 0 0 1 4
28 ผาผึ้งวิทยาคม 3 0 2 5 5 0 3 0 8
29 บ้านหนองนกปีกกา 3 0 1 4 6 2 0 0 8
30 บ้านป่ายางใต้ 2 2 1 5 4 2 0 1 6
31 อนุบาลบ้านท่าปุย 2 2 0 4 6 4 0 0 10
32 บ้านวังน้ำเย็น 2 2 0 4 5 0 0 1 5
33 บ้านน้ำดิบ 2 2 0 4 4 2 1 1 7
34 ชูวิชาราษฎร์ 2 1 2 5 6 3 2 0 11
35 บ้านท่าไม้แดง 2 1 1 4 6 1 0 0 7
36 บ้านวังโพ 2 1 1 4 4 4 1 1 9
37 บ้านนาตาโพ 2 1 0 3 5 0 0 1 5
38 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 0 1 3 2 7 1 1 10
39 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 0 1 3 2 4 0 0 6
40 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 2 0 0 2 6 1 0 0 7
41 บ้านมูเซอ 1 8 7 16 23 5 7 6 35
42 บ้านเนินมะลื่น 1 3 0 4 4 3 0 0 7
43 ธรรมราชานุสรณ์ 1 2 2 5 5 0 0 1 5
44 บ้านชะลาดระฆัง 1 2 1 4 4 3 0 3 7
45 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 2 0 3 4 4 0 1 8
46 บ้านหนองร่ม 1 1 2 4 5 2 1 1 8
47 บ้านตลุกป่าตาล 1 1 0 2 2 2 0 1 4
48 วัดปากห้วยไม้งาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านประดาง 1 0 4 5 3 2 0 1 5
50 น้ำดิบพิทยาคม 1 0 3 4 2 4 0 0 6
51 บ้านตลุกกลางทุ่ง 1 0 2 3 4 4 0 1 8
52 บ้านลานสาง 1 0 2 3 3 2 0 1 5
53 บ้านสะแกเครือ 1 0 2 3 3 0 0 0 3
54 บ้านปากวัง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
55 บ้านคลองไม้แดง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
56 บ้านใหม่ 1 0 1 2 1 0 1 0 2
57 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 1 2 1 0 1 0 2
58 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 0 1 2 0 0 3 0 3
59 บ้านฉลอม 1 0 0 1 2 3 0 0 5
60 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
61 บ้านแม่พะยวบ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านโสมง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 อนุบาลเพ็ชระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 3 1 4 4 1 0 1 5
66 บ้านยางโองนอก 0 3 0 3 7 4 0 2 11
67 บ้านห้วยพลู 0 2 4 6 3 4 0 0 7
68 ยางโองน้ำวิทยาคม 0 2 2 4 7 10 0 6 17
69 บ้านคลองห้วยทราย 0 2 0 2 4 2 2 1 8
70 บ้านห้วยเหลือง 0 2 0 2 1 3 1 1 5
71 บ้านท่าไผ่ 0 1 1 2 3 3 0 0 6
72 บ้านหนองกระโห้ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
73 ตากกวง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
74 บ้านห้วยแม่บอน 0 1 0 1 2 1 0 3 3
75 บ้านเกาะอ้ายด้วน 0 1 0 1 1 2 1 1 4
76 บ้านแม่สลิด 0 1 0 1 1 2 0 0 3
77 อนุบาลรอดบำรุง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
78 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านสันป่าป๋วย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองปลาไหล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดสามเงา 0 1 0 1 0 0 0 1 0
82 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 0 3 3 8 5 2 0 15
83 บ้านใหม่เสรีธรรม 0 0 3 3 3 0 0 0 3
84 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
85 บ้านน้ำด้วน 0 0 2 2 1 0 0 1 1
86 บ้านนาโบสถ์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
87 บ้านตะเคียนด้วน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 บ้านลานเต็ง 0 0 1 1 1 0 1 2 2
89 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
90 บ้านท้องฟ้า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านวังตำลึง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านสบยม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
93 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
94 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
95 สว่างวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
96 บ้านวังไม้ส้าน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
97 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 บ้านวังประจบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 วัดพระธาตุน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 ชุมชนบ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
102 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
103 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
104 บ้านสามเงา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านคลองสัก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 เสริมปัญญา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 ประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 174 140 539 575 231 75 100 881