สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 28 11 5 44
2 อนุบาลตาก 19 6 5 30
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 10 11 6 27
4 บ้านใหม่สามัคคี 9 9 2 20
5 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 9 1 5 15
6 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 8 4 3 15
7 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 7 3 2 12
8 เขื่อนภูมิพล 6 10 4 20
9 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 6 9 3 18
10 บ้านป่ายางตะวันตก 6 6 2 14
11 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 6 2 2 10
12 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 6 2 0 8
13 ดงซ่อมพิทยาคม 5 8 1 14
14 ราชประชานุเคราะห์ 55 4 6 2 12
15 บ้านตากประถมวิทยา 4 4 4 12
16 หมู่บ้านตัวอย่าง 4 4 1 9
17 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 4 3 5 12
18 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 4 3 1 8
19 หินลาดนาไฮวิทยาคม 4 2 4 10
20 วังหวายวิทยาคม 3 3 2 8
21 บ้านหนองเชียงคา 3 2 3 8
22 อนุบาลวังเจ้า 3 2 1 6
23 ศรีวิทยา 3 2 0 5
24 บ้านดงลาน 3 1 4 8
25 บ้านโป่งแดง 3 1 3 7
26 หนองเสือพิทยาคม 3 1 2 6
27 บ้านศรีคีรีรักษ์ 3 1 0 4
28 ผาผึ้งวิทยาคม 3 0 2 5
29 บ้านหนองนกปีกกา 3 0 1 4
30 บ้านป่ายางใต้ 2 2 1 5
31 อนุบาลบ้านท่าปุย 2 2 0 4
32 บ้านวังน้ำเย็น 2 2 0 4
33 บ้านน้ำดิบ 2 2 0 4
34 ชูวิชาราษฎร์ 2 1 2 5
35 บ้านท่าไม้แดง 2 1 1 4
36 บ้านวังโพ 2 1 1 4
37 บ้านนาตาโพ 2 1 0 3
38 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 0 1 3
39 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 0 1 3
40 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 2 0 0 2
41 บ้านมูเซอ 1 8 7 16
42 บ้านเนินมะลื่น 1 3 0 4
43 ธรรมราชานุสรณ์ 1 2 2 5
44 บ้านชะลาดระฆัง 1 2 1 4
45 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 2 0 3
46 บ้านหนองร่ม 1 1 2 4
47 บ้านตลุกป่าตาล 1 1 0 2
48 วัดปากห้วยไม้งาม 1 1 0 2
49 บ้านประดาง 1 0 4 5
50 น้ำดิบพิทยาคม 1 0 3 4
51 บ้านตลุกกลางทุ่ง 1 0 2 3
52 บ้านลานสาง 1 0 2 3
53 บ้านสะแกเครือ 1 0 2 3
54 บ้านปากวัง 1 0 2 3
55 บ้านคลองไม้แดง 1 0 1 2
56 บ้านใหม่ 1 0 1 2
57 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 1 2
58 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 0 1 2
59 บ้านฉลอม 1 0 0 1
60 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 0 1
61 บ้านแม่พะยวบ 1 0 0 1
62 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 1
63 บ้านโสมง 1 0 0 1
64 อนุบาลเพ็ชระ 1 0 0 1
65 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 3 1 4
66 บ้านยางโองนอก 0 3 0 3
67 บ้านห้วยพลู 0 2 4 6
68 ยางโองน้ำวิทยาคม 0 2 2 4
69 บ้านคลองห้วยทราย 0 2 0 2
70 บ้านห้วยเหลือง 0 2 0 2
71 บ้านท่าไผ่ 0 1 1 2
72 บ้านหนองกระโห้ 0 1 1 2
73 ตากกวง 0 1 0 1
74 บ้านห้วยแม่บอน 0 1 0 1
75 บ้านเกาะอ้ายด้วน 0 1 0 1
76 บ้านแม่สลิด 0 1 0 1
77 อนุบาลรอดบำรุง 0 1 0 1
78 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 0 1
79 บ้านสันป่าป๋วย 0 1 0 1
80 บ้านหนองปลาไหล 0 1 0 1
81 วัดสามเงา 0 1 0 1
82 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 0 3 3
83 บ้านใหม่เสรีธรรม 0 0 3 3
84 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 2 2
85 บ้านน้ำด้วน 0 0 2 2
86 บ้านนาโบสถ์ 0 0 1 1
87 บ้านตะเคียนด้วน 0 0 1 1
88 บ้านลานเต็ง 0 0 1 1
89 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 1 1
90 บ้านท้องฟ้า 0 0 1 1
91 บ้านวังตำลึง 0 0 1 1
92 บ้านสบยม 0 0 1 1
93 บ้านหนองแขม 0 0 1 1
94 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0
95 สว่างวิทยา 0 0 0 0
96 บ้านวังไม้ส้าน 0 0 0 0
97 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0
98 บ้านวังประจบ 0 0 0 0
99 วัดพระธาตุน้อย 0 0 0 0
100 ชุมชนบ้านวังหิน 0 0 0 0
101 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0
102 บ้านดงยาง 0 0 0 0
103 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0
104 บ้านสามเงา 0 0 0 0
105 บ้านคลองสัก 0 0 0 0
106 เสริมปัญญา 0 0 0 0
107 ประชาพัฒนา 0 0 0 0
รวม 225 174 140 539

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา 097-920-4366 admin@takesa1.go.th
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 094-601-1691
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]