สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลานห้วยเดื่อ สพป. ตาก เขต 1 68 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านแม่ยะ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
6 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 6
7 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 62 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่พะยวบ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 5
6 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 6
7 บ้านท่าเล่ สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 7
8 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 7
9 ผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 63 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 4
5 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลานห้วยเดื่อ สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 4
5 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง 5
6 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 59 เข้าร่วม 6
7 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 55 เข้าร่วม 7
8 บ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 46 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังหวายวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 69 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังหวายวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 5
6 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 4
5 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ยะ สพป. ตาก เขต 1 - -
4 บ้านหนองบัวเหนือ สพป. ตาก เขต 1 - -
5 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 4
5 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง 5
6 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกป่าตาล สพป. ตาก เขต 1 71 เงิน 4
5 ชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 5
6 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 6
7 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 61 ทองแดง 7
8 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 49 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 51 เข้าร่วม 4
5 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 45 เข้าร่วม 5
6 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 41 เข้าร่วม 6
7 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 40 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินมะลื่น สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลานสาง สพป. ตาก เขต 1 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สว่างวิทยา สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 4
5 อนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต 1 84.50 ทอง 5
6 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 83.25 ทอง 6
7 บ้านนาโบสถ์ สพป. ตาก เขต 1 81.25 ทอง 7
8 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 77.25 เงิน 8
9 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 4
5 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 5
6 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากวัง สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 793
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวังเจ้า สพป. ตาก เขต 1 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 80.50 ทอง 4
5 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 76.75 เงิน 5
6 หนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 73.90 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 70.50 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงซ่อมพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 4
5 หินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 68 ทองแดง 5
6 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 750
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 4
5 อนุบาลรอดบำรุง สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเชียงคา สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 601
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน