ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์
แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
1. ขอให้ทุกทีมเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าร่วมแข่งขันให้พร้อม..โดยห้ามประกอบหุ่นยนต์มาก่อนการแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:53 น.