ประกาศกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ทุกระดับชั้น
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งเอกสารตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 7 ชุด
โดยจัดส่งที่กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ตาก เขต 1(ศน.สุรศักดิ์) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 พ.ย. 2560
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:49 น.