ประกาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขัน science show ทั้งระดับประถมและมัธยมย้ายห้องแข่งขัน...เดิมอยู่ในห้องวอทย์1 ให้ย้ายไปเวทีใต้ตึกอาคาร4ชั้น (เวทีที่ทำพีธีเปิด)
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:25 น.