งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การพิมพ์เกียรติบัตรและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูแต่ละกิจกรรม
เรียน  ผอ.ร.ร.ในสังกัดและ ร.ร.เอกชน
        ให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ที่ถูกต้อง และตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูที่ได้ไปแข่งขันระดับภาคให้ถูกต้อง..ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคได้ที่ www.north67.sillapa.net 
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 05:44 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 จ.กำแพงเเพชร
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร > 13-15 ธ.ค.2560
-----------------------------ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 05:39 น.
  การแข่งขันลูกเสือ-สภานักเรียน 16 ก.ยง 2560
เรียน  ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน  
         การแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-สภานักเรียน แข่งขันในวันที่ 16 กันยายน  2560  ณ  โรงเรียนวัดหนองยาง  เริ่มเวลา 09.00 น.  นักเรียนมารายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.00-09.00 น.
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10:20 น.
  เชิญกรรมการตัดสิน ตามประกาศ สพป.อน.2 ปี 2560
เรียน  ประธานกลุ่ม/ผอ.ร.ร.ในสังกัดและ ร.ร.เอกชน
         ด้วย สพป.อุทัยธานี เขต 2 เชิญกรรมการตัดสิน ตามประกาศ สพป.อน.2 ปี 2560 ประชุม ในวันที่ 13 ก.ย. 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 11:46 น.
  การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
เรียน ประธานกลุ่ม ร.ร./ผอ.ร.ร.ทุกแห่ง 
       ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ได้แล้ว และดูตารางแข่งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากพบปัญหาประการใด โปรดแจ้ง สพป.อน.2 ..
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 05:12 น.
  การแข่งขันคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP. ระดับประถมและมัธยม
เรียน ประธานกลุ่มและ ผอ.ร.ร. ทุกแห่ง
        กำหนดแข่งขันคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP. ระดับประถมและมัธยม วันที่ 15.09.2560 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.หนองฉางวิทยา ห้องคณิตศาสตร์ รายงานตัวเข้าแข่งขัน 08.30 น. 
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 05:06 น.
  ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
เรียน  ประธานกลุ่ม/ผอ.ร.ร.ในสังกัด/ผอ.ร.ร.เอกชน 
         ตามที่ อบจ.อุทัยธานี ร่วมกับ สพป.อุทัยธานี เขต 2  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 14-17  ก.ย. 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนหนองฉางวิทยา และ สพปงอุทัยธานี เขต 2  นั้น  ให้โรงเรียนดาวโหลดตารางการแข่งขัน สถานที่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้แข่งขัน มีกิจกรรมที่ดำเนินงานดังนี้
         1. พิธีเปิด วันที่ 16 ก.ย. 2560 ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ โดย นายก อบจ.อุทัยธานี เป็นประธาน เวลา 09.00 น.
         2. เชิญกรรมการตัดสิน ประชุมในวันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2
         3. กิจกรรมที่แข่งขันกรณีเร่งด่วนได้แก่
             3.1 นักบินน้อย สพฐ. แข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.หนองฉางวิทยา
             3.2 ภาษาจีน แข่งขันวันที่ 15 ก.ย.2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 
             3.3 คณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP. ป.4-6 และ ม.1-3 เวลา 09.00 น. ห้องคณิตศาสตร์ ร.ร.หนองฉางวิทยา
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10:56 น.
  ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
เรียน ประธานกลุม/ผอ.ร.ทุกแห่ง ทราบ
        โปรดงดดาวโหลดตารางแข่งขันในช่วงวันนี้  กำลังปรับสถานที่และวันกับโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  อาจมีการแก้ไข จะแจ้งให้ดาวโหลดตารางอีกครั้ง  ขอบคุณครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กันยายน 2560 เวลา 11:49 น.
  ตรวจสอบการลงทะเบียน รายชื่อนักเรียน ครู ให้ครบถ้วน
เรียน  ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน
        ให้โรงเรียตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ สพป.ทราบ จะนำข้อมูลไปจัดการแข่งขัน ในวันที่ 16-17.09.2560 ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ ต่อไป หรือแจ้ง ศน.วิเชียร หรือ ศน.ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระ ...0959589995  ขอบคุณครับ
 
วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน 2560 เวลา 09:31 น.
  การลงทะเบียนนักเรียน ม.1-3
เรียน ผอ.ร.ร.วัดหนองมะกอก  พบข้อมูลนักเรียน-ครู ชั้น ม.1-3 แล้ว ลงทะเบียนให้แล้ว ตรวจสอบข้อมูลด้วย
 
วันศุกร์ ที่ 01 กันยายน 2560 เวลา 23:30 น.
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนขยายโอกาสฯ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ
การลงทะเบียนนักเรียน แจ้งผลการแข่งขันในระบบ
ตรวจสอบผลและพิมพ์เกียรติบัตร
การลงทะเบียนในระบบเว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
เรียน  ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
        1. ให้กลุ่ม ร.ร. หรือโรงเรียน ลงทะเบียนนักเรียน / ครู ในระบบให้ครบทุกรายการ/กิจกรรม
        2. ให้กลุ่มโรงเรียนกรอกคะแนนลงในระบบ พร้อมแจ้งโอนข้อมูล ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560
        3. ให้กลุ่มออกแบบเกียรติบัตรของกลุ่ม แล้ววางในระบบ "การตั้งค่าระบบ" หรือดาวโหลดตัวอย่างเกียรติบัตรได้ที่เมนู การตั้งค่าระบบ
        4. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครูและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 1-3 ก.ย. 2560 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 133
จำนวนทีม 1,486
จำนวนนักเรียน 3,361
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,211
จำนวนกรรมการ 949
ครู+นักเรียน 5,572
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,521
ประกาศผลแล้ว 231/231 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 19
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 70
สัปดาห์ที่แล้ว 380
เดือนนี้ 614
เดือนที่แล้ว 654
ปีนี้ 1,268
ทั้งหมด 133,450