แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 119 89 76.07% 11 9.4% 10 8.55% 7 5.98% 117
2 โรงเรียนเจริญวิทยา 44 26 60.47% 13 30.23% 4 9.3% 0 0% 43
3 โรงเรียนบ้านวังดิน 41 24 58.54% 10 24.39% 3 7.32% 4 9.76% 41
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 47 22 50% 11 25% 7 15.91% 4 9.09% 44
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 50 21 45.65% 12 26.09% 8 17.39% 5 10.87% 46
6 โรงเรียนบ้านในเมือง 38 20 54.05% 11 29.73% 2 5.41% 4 10.81% 37
7 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 32 20 64.52% 2 6.45% 6 19.35% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 26 17 65.38% 7 26.92% 2 7.69% 0 0% 26
9 โรงเรียนบ้านร้องลึก 33 16 50% 9 28.13% 3 9.38% 4 12.5% 32
10 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 25 16 66.67% 3 12.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 40 15 38.46% 11 28.21% 5 12.82% 8 20.51% 39
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 36 13 36.11% 10 27.78% 9 25% 4 11.11% 36
13 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 27 12 46.15% 7 26.92% 4 15.38% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนบ้านชำสอง 26 12 48% 7 28% 3 12% 3 12% 25
15 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 21 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านท่าสัก 20 9 45% 8 40% 0 0% 3 15% 20
18 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 21 9 45% 6 30% 5 25% 0 0% 20
19 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 19 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 20 9 45% 4 20% 5 25% 2 10% 20
21 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 21 9 45% 4 20% 4 20% 3 15% 20
22 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 22 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
25 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 22 8 38.1% 2 9.52% 5 23.81% 6 28.57% 21
27 โรงเรียนบ้านท่าอวน 13 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนจรัสศิลป์ 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
29 โรงเรียนบ้านนายาง 27 7 28% 11 44% 6 24% 1 4% 25
30 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 20 7 35% 7 35% 4 20% 2 10% 20
31 โรงเรียนวัดพระฝาง 18 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 17 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 22 6 31.58% 8 42.11% 0 0% 5 26.32% 19
38 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
39 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 29 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านขอม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนนานกกก 15 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนชายเขาวิทยา 13 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 18 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
45 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 17 4 23.53% 8 47.06% 2 11.76% 3 17.65% 17
51 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 23 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนบ้านกองโค 13 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 16 4 25% 4 25% 6 37.5% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนวัดคลองนาพง 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 15 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
58 โรงเรียนวัดวังยาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 7 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านแพะ 25 3 13.04% 8 34.78% 7 30.43% 5 21.74% 23
64 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 14 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านแสนขัน 16 3 18.75% 4 25% 7 43.75% 2 12.5% 16
67 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 17 3 20% 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 15
68 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 14 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
69 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
71 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านฟากบึง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนวัดโรงม้า 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านปากคลอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 11 3 30% 0 0% 4 40% 3 30% 10
80 โรงเรียนวัดน้ำใส 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
81 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนหวัวเฉียว 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 9 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 15 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
86 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
87 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 14 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
88 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
89 โรงเรียนบ้านดารา 8 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 9 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
94 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 9 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 9 2 25% 0 0% 4 50% 2 25% 8
98 โรงเรียนวัดแม่เฉย 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านดอนโพ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนวัดดอนสัก 11 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 11
108 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
109 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 10 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
110 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนวัดห้องสูง 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
114 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
115 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดช่องลม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนวัดผาจักร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดนาทะเล 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านชำตก 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
126 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 8 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนวัดดอย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านวังสำโม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 10 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
132 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านดินแดง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
138 โรงเรียนวัดใหม่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
139 โรงเรียนวัดวังผักรุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนสามัคยาราม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดศรีธาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนไร่อ้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านผักขวง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
151 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
156 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
158 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
159 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.คำรณ จวนอาจ Tel/ID line : 0882782087 e-mail :kjuanard@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]