สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชายเขาวิทยา 13 32 22
2 004 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 7 15 11
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 36 70 57
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 22 40 35
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 17 31 25
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 17 36 27
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 21 44 27
8 010 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 40 68 56
9 009 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 21 36 34
10 013 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 15 26 19
11 022 โรงเรียนนานกกก 15 24 19
12 023 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 3 3 3
13 024 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 20 31 27
14 025 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 13 24 17
15 026 โรงเรียนบ้านกองโค 13 44 24
16 027 โรงเรียนบ้านขอม 8 13 13
17 029 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 9 17 10
18 028 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 22 37 30
19 031 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 6 11 7
20 032 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 3 7 5
21 033 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 2 3 3
22 035 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 1 1 1
23 036 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 5 9 8
24 034 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 3 7 5
25 037 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 8 21 9
26 038 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 8 22 15
27 039 โรงเรียนบ้านชำตก 5 9 8
28 040 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 3 2
29 041 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 1 3 1
30 042 โรงเรียนบ้านชำสอง 26 41 34
31 043 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 6 16 8
32 045 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 12 33 22
33 046 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 1 1 1
34 047 โรงเรียนบ้านดอนโพ 2 4 2
35 048 โรงเรียนบ้านดารา 8 17 12
36 049 โรงเรียนบ้านดินแดง 4 5 5
37 053 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 9 14 14
38 060 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1 1 1
39 054 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 8 13 10
40 056 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 2 3 3
41 058 โรงเรียนบ้านท่าสัก 20 42 28
42 059 โรงเรียนบ้านท่าอวน 13 27 20
43 055 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 3 4 4
44 057 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 3 5 5
45 061 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 0 0 0
46 062 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 10 14 13
47 063 โรงเรียนบ้านนายาง 27 49 34
48 064 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 8 17 12
50 068 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 50 75 55
51 069 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 5 11 8
52 070 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 2 3 3
53 071 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 17 29 25
54 066 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 9 9
55 067 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 0 0 0
56 075 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 13 45 25
57 076 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 14 32 26
58 074 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 7 7 7
59 077 โรงเรียนบ้านปากคลอง 5 16 11
60 079 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 27 74 51
61 080 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 0 0 0
62 078 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 8 18 14
63 081 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 8 13 9
64 082 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 14 20 18
65 083 โรงเรียนบ้านผักขวง 3 4 3
66 086 โรงเรียนบ้านฟากบึง 7 20 11
67 087 โรงเรียนบ้านร้องลึก 33 50 44
68 090 โรงเรียนบ้านวังดิน 41 71 56
69 094 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 21 62 41
70 096 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 4 9 5
71 098 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 1 1
72 099 โรงเรียนบ้านวังสำโม 1 3 2
73 095 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 9 19 13
74 093 โรงเรียนบ้านวังแดง 0 0 0
75 091 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 0 0 0
76 196 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 32 59 49
77 092 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 0 0
78 097 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 10 18 16
79 101 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 11 30 19
80 102 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 0 0 0
81 103 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
82 104 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 3 6 6
83 105 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 10 23 10
84 111 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 3 3 3
85 112 โรงเรียนบ้านหัวดาน 0 0 0
86 113 โรงเรียนบ้านหัวดุม 0 0 0
87 114 โรงเรียนบ้านหัวหาด 4 9 4
88 115 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 6 8 7
89 116 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 4 40 12
90 117 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 14 35 25
91 118 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 7 17 9
92 106 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 0 0 0
93 107 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 3 4 3
94 109 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 10 16 10
95 110 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1 2 2
96 108 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 14 25 23
97 050 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 2 2 2
98 051 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 11 10
99 052 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 2 5 4
100 072 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 0 0 0
101 120 โรงเรียนบ้านเหล่า 17 28 22
102 119 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 9 12 10
103 085 โรงเรียนบ้านแพะ 25 40 34
104 100 โรงเรียนบ้านแสนขัน 16 31 21
105 121 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 12 20 15
106 122 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1 1 1
107 088 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 2 2 2
108 073 โรงเรียนบ้านในเมือง 38 71 46
109 123 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 5 9 9
110 044 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 3 4 4
111 084 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0
112 089 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 0 0 0
113 124 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 5 7 5
114 127 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 0 0 0
115 125 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 1 1 1
116 126 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 23 43 28
117 130 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 5 9 7
118 131 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 19 38 28
119 134 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 0 0 0
120 133 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 4 10 8
121 136 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
122 137 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 5 6 6
123 138 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 5 1
124 135 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 3 4 4
125 140 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 0 0 0
126 142 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 25 46 33
127 143 โรงเรียนวัดคลองนาพง 10 19 15
128 144 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 9 29 12
129 145 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 2 3 2
130 147 โรงเรียนวัดช่องลม 2 4 3
131 148 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 4 13 8
132 149 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 5 4
133 150 โรงเรียนวัดดอนสัก 11 24 19
134 151 โรงเรียนวัดดอย 2 3 3
135 152 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 10 24 17
136 155 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0
137 154 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0
138 153 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 1 2 2
139 156 โรงเรียนวัดนาทะเล 3 5 4
140 157 โรงเรียนวัดน้ำใส 7 13 10
141 158 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 29 61 34
142 159 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 26 19
143 160 โรงเรียนวัดผาจักร 2 4 2
144 162 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 15 26 21
145 163 โรงเรียนวัดพระฝาง 18 39 22
146 168 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 7 14 10
147 169 โรงเรียนวัดวังผักรุง 2 2 2
148 170 โรงเรียนวัดวังยาง 6 10 8
149 171 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 7 19 10
150 172 โรงเรียนวัดศรีธาราม 1 2 2
151 173 โรงเรียนวัดสว่าง 0 0 0
152 174 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 9 18 14
153 175 โรงเรียนวัดห้องสูง 6 8 7
154 177 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 20 40 22
155 146 โรงเรียนวัดเจดีย์ 0 0 0
156 165 โรงเรียนวัดแม่เฉย 6 7 7
157 164 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
158 166 โรงเรียนวัดโรงม้า 6 27 13
159 176 โรงเรียนวัดใหม่ 3 4 4
160 161 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
161 167 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 10 23 17
162 178 โรงเรียนศรีอุทิศ 0 0 0
163 179 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0
164 180 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 18 38 24
165 182 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 13 9
166 183 โรงเรียนสามัคยาราม 2 2 2
167 184 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 5 6 6
168 185 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 2 2 2
169 186 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 0 0 0
170 187 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 13 26 21
171 191 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 14 28 21
172 194 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 119 280 177
173 193 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 22 38 27
174 141 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 0 0 0
175 189 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 16 37 25
176 129 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 1 1
177 139 โรงเรียนไร่อ้อย 1 1 1
178 001 โรงเรียนจรัสศิลป์ 12 38 17
179 132 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 0 0 0
180 188 โรงเรียนหวัวเฉียว 5 15 7
181 190 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 0 0 0
182 192 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 0 0 0
183 195 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0
184 002 โรงเรียนเจริญวิทยา 44 114 66
185 012 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 14 30 15
186 128 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0
187 014 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 26 44 30
188 016 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 16 33 23
189 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 10 57 23
190 019 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 0 0 0
191 015 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 0 0 0
192 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 1 1
193 020 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 8 27 10
194 021 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 2 2 2
195 181 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 47 90 64
รวม 1803 3681 2571
6252

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.คำรณ จวนอาจ Tel/ID line : 0882782087 e-mail :kjuanard@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]