สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 89 11 10 7 110
2 เจริญวิทยา 26 13 4 0 43
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 22 11 7 4 40
4 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 21 12 8 5 41
5 บ้านวังดิน 21 10 3 4 34
6 บ้านในเมือง 20 11 2 4 33
7 เทศบาลท่าอิฐ 17 7 2 0 26
8 วังโป่งดำรงวิทย์ 16 3 4 1 23
9 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 16 2 6 3 24
10 ชุมชนบ้านดง 11 10 9 4 30
11 บ้านปางวุ้น 11 6 4 3 21
12 บ้านวังถ้ำ 11 4 1 2 16
13 บ้านชำสอง 10 5 3 3 18
14 บ้านร้องลึก 9 9 3 4 21
15 หมู่ห้าสามัคคี 9 1 1 0 11
16 บ้านท่าสัก 8 7 0 3 15
17 ชุมชนวัดบรมธาตุ 8 5 5 0 18
18 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 8 5 2 3 15
19 แหลมนกแก้ว 8 4 3 1 15
20 จรัสศิลป์ 8 1 1 2 10
21 ชุมชนเมืองปากฝาง 7 11 5 8 23
22 พิชัยดาบหัก 1 7 5 4 1 16
23 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 7 4 4 3 15
24 วัดพระฝาง 7 4 4 1 15
25 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 7 4 1 1 12
26 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 7 4 1 1 12
27 บ้านป่าแต้ว 7 3 2 1 12
28 บ้านบึงท่ายวน 7 1 2 1 10
29 วัดบ้านใหม่ 7 1 2 1 10
30 เทศบาลวัดท้ายตลาด 7 1 2 0 10
31 บ้านนายาง 6 11 6 1 23
32 นาอินวิทยาคม 6 4 5 2 15
33 ชุมชนบ้านวังหิน 6 2 5 6 13
34 น้ำริดราษฎร์บำรุง 6 2 2 2 10
35 เทศบาลศรีพนมมาศ 6 1 0 0 7
36 บ้านขอม 6 0 1 0 7
37 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 5 4 4 1 13
38 วัดบ้านเกาะ 5 4 3 1 12
39 บ้านซ่านสามัคคี 5 4 2 1 11
40 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 5 2 2 2 9
41 บ้านบ่อพระ 5 1 0 1 6
42 ป่าขนุนเจริญวิทยา 4 6 5 2 15
43 บ้านเหล่า 4 5 1 3 10
44 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 4 4 6 2 14
45 บ้านกองโค 4 4 1 2 9
46 วัดพญาปันแดน 4 3 3 3 10
47 นานกกก 4 3 2 2 9
48 บ้านเด่นสำโรง 4 3 1 0 8
49 วัดไร่อ้อย 4 2 3 1 9
50 บ้านหาดเสือเต้น 4 1 0 0 5
51 วัดวังยาง 4 1 0 0 5
52 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 4 0 2 0 6
53 บ้านหาดทับยา 4 0 0 0 4
54 บ้านแพะ 3 8 7 5 18
55 อนุบาลชุมชนหัวดง 3 6 3 1 12
56 บ้านวังโป่ง 3 5 1 1 9
57 ชายเขาวิทยา 3 5 0 1 8
58 บ้านแสนขัน 3 4 7 2 14
59 ชุมชนบ้านโคน 3 4 3 5 10
60 วัดดอยแก้ว 3 4 2 1 9
61 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 3 3 4 3 10
62 บ้านท่าช้าง 3 3 2 0 8
63 บ้านป่ากะพี้ 3 2 1 0 6
64 บ้านท่าอวน 3 1 1 2 5
65 วัดโรงม้า 3 1 1 1 5
66 บ้านปากคลอง 3 1 1 0 5
67 บ้านหาดงิ้ว 3 1 0 1 4
68 บ้านหนองกวาง 3 0 4 3 7
69 วัดคุ้งยาง 3 0 2 2 5
70 วัดน้ำใส 3 0 2 2 5
71 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 3 0 1 1 4
72 ชุมชนด่านวิทยา 3 0 0 1 3
73 หวัวเฉียว 3 0 0 0 3
74 บ้านท้ายน้ำ 3 0 0 0 3
75 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 2 8 2 3 12
76 บ้านข่อยสูง 2 8 0 5 10
77 วัดอรัญญิการาม 2 7 4 2 13
78 บ้านนาป่าคาย 2 4 2 2 8
79 บ้านห้วยใต้ 2 3 2 5 7
80 บ้านหาดสองแคว 2 2 2 3 6
81 บ้านคุ้งตะเภา 2 2 2 2 6
82 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 2 2 2 1 6
83 บ้านดารา 2 2 2 0 6
84 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 2 2 0 1 4
85 บ้านวังปรากฎ 2 2 0 0 4
86 วัดดงสระแก้ว 2 2 0 0 4
87 วัดคลองนาพง 2 2 0 0 4
88 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 2 1 3 2 6
89 บ้านขุนฝาง 2 1 2 1 5
90 บ้านคลองละวาน 2 1 1 1 4
91 บ้านหัวค่าย 2 1 0 0 3
92 ม่อนดินแดงวิทยาคม 2 0 1 1 3
93 บ้านคลองเรียงงาม 2 0 1 0 3
94 บ้านดอนโพ 2 0 0 0 2
95 วัดสิงห์ศรีสว่าง 1 6 0 1 7
96 บ้านคลองกล้วย 1 4 1 0 6
97 ด่านแม่คำมัน 1 3 5 3 9
98 วัดดอนสัก 1 3 4 3 8
99 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 3 0 1 4
100 บ้านห้วยทราย 1 2 4 3 7
101 บ้านชำหนึ่ง 1 2 2 1 5
102 บ้านเหล่าป่าสา 1 2 1 2 4
103 วัดห้องสูง 1 2 0 2 3
104 บ้านงิ้วงาม 1 1 1 3 3
105 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1 1 1 2 3
106 บ้านหน้าพระธาตุ 1 1 1 0 3
107 นาน้อยวิทยา 1 1 0 1 2
108 วัดช่องลม 1 1 0 0 2
109 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 1 0 0 2
110 วัดดอกไม้ 1 1 0 0 2
111 วัดผาจักร 1 1 0 0 2
112 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 0 4 2 5
113 วัดแม่เฉย 1 0 3 1 4
114 วัดนาทะเล 1 0 2 0 3
115 บ้านหัวหาด 1 0 1 1 2
116 บ้านฟากบึง 1 0 1 0 2
117 บ้านคลองกะพั้ว 1 0 1 0 2
118 บ้านเต่าไหเหนือ 1 0 1 0 2
119 บ้านชำตก 1 0 0 4 1
120 บ้านนาอิซาง 1 0 0 1 1
121 วัดดอย 1 0 0 1 1
122 บ้านวังสำโม 1 0 0 0 1
123 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 0 0 0 1
124 บ้านคลองกะชี 1 0 0 0 1
125 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
126 บ้านชำทอง 1 0 0 0 1
127 หนองนาเกลือวิทยา 1 0 0 0 1
128 บ้านหลักร้อย 0 5 3 0 8
129 ราษฎร์อำนวย 0 4 1 0 5
130 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 3 1 0 4
131 บ้านดินแดง 0 3 0 1 3
132 บ้านน้ำไคร้ 0 2 1 0 3
133 บ้านท่าเดื่อ 0 2 0 1 2
134 สามัคคีวิทยา 0 2 0 1 2
135 วัดคุ้งวารี 0 2 0 0 2
136 ประชาชนอุทิศ 0 1 2 1 3
137 วัดใหม่ 0 1 2 0 3
138 วัดวังผักรุง 0 1 1 0 2
139 สามัคยาราม 0 1 1 0 2
140 บ้านท่ามะปราง 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยฉลอง 0 1 0 1 1
142 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วยปลาดุก 0 1 0 0 1
144 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
145 วัดศรีธาราม 0 1 0 0 1
146 ไร่อ้อย 0 1 0 0 1
147 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 2 0 2
148 บ้านไชยมงคล 0 0 2 0 2
149 บ้านผักขวง 0 0 1 2 1
150 บ้านคลองละมุง 0 0 1 0 1
151 บ้านวังสะโม 0 0 1 0 1
152 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 1 0 1
153 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 0 1
154 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
155 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 2 0
156 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 1 0
157 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0 1 0
158 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 0
159 บ้านดงช้างดี 0 0 0 0 0
รวม 664 409 282 208 1,563