สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 39 28 18 85 89 11 10 7 110
2 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 12 2 2 16 20 2 6 3 28
3 บ้านในเมือง 11 5 6 22 20 11 2 4 33
4 เทศบาลท่าอิฐ 10 2 4 16 17 7 2 0 26
5 บ้านวังดิน 7 8 3 18 24 10 3 4 37
6 เจริญวิทยา 7 7 6 20 26 13 4 0 43
7 ชุมชนเมืองปากฝาง 7 4 1 12 15 11 5 8 31
8 บ้านบึงท่ายวน 7 2 1 10 9 1 2 1 12
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6 9 3 18 22 11 7 4 40
10 บ้านวังถ้ำ 5 5 2 12 11 5 1 2 17
11 เทศบาลวัดท้ายตลาด 5 2 2 9 7 1 2 0 10
12 ชุมชนวัดบรมธาตุ 5 1 2 8 9 6 5 0 20
13 ชุมชนบ้านวังหิน 4 2 0 6 8 2 5 6 15
14 เทศบาลศรีพนมมาศ 4 1 1 6 6 1 0 0 7
15 ชุมชนบ้านดง 3 8 4 15 13 10 9 4 32
16 บ้านร้องลึก 3 5 7 15 16 9 3 4 28
17 บ้านปางวุ้น 3 3 5 11 12 7 4 3 23
18 วัดพระฝาง 3 3 2 8 7 4 4 1 15
19 บ้านเหล่า 3 3 0 6 6 6 1 3 13
20 บ้านท่าอวน 3 1 1 5 8 1 1 2 10
21 บ้านหาดเสือเต้น 3 1 0 4 4 1 0 0 5
22 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 3 0 2 5 7 4 1 1 12
23 หมู่ห้าสามัคคี 3 0 0 3 10 2 1 0 13
24 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 2 6 5 13 21 12 8 5 41
25 วังโป่งดำรงวิทย์ 2 4 4 10 16 3 4 1 23
26 นานกกก 2 3 0 5 5 5 3 2 13
27 บ้านท่าสัก 2 2 2 6 9 8 0 3 17
28 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 2 2 1 5 8 5 2 3 15
29 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 7 2 2 2 11
30 วัดบ้านเกาะ 2 1 0 3 6 4 3 1 13
31 ชุมชนด่านวิทยา 2 1 0 3 5 1 0 1 6
32 วัดคุ้งยาง 2 1 0 3 4 1 2 2 7
33 หวัวเฉียว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 2 0 3 5 9 4 4 3 17
35 บ้านข่อยสูง 2 0 1 3 6 8 0 5 14
36 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 2 0 0 2 2 0 1 0 3
37 จรัสศิลป์ 1 4 1 6 8 1 1 2 10
38 นาอินวิทยาคม 1 3 1 5 9 4 5 2 18
39 วัดบ้านใหม่ 1 3 1 5 9 1 2 1 12
40 บ้านชำสอง 1 2 4 7 12 7 3 3 22
41 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1 2 2 5 4 8 2 3 14
42 บ้านแพะ 1 2 1 4 3 8 7 5 18
43 วัดอรัญญิการาม 1 1 4 6 7 7 4 2 18
44 อนุบาลชุมชนหัวดง 1 1 3 5 3 6 3 1 12
45 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 1 2 4 7 4 1 1 12
46 ป่าขนุนเจริญวิทยา 1 1 2 4 4 6 5 2 15
47 วัดวังยาง 1 1 1 3 4 2 0 0 6
48 ชุมชนบ้านโคน 1 1 1 3 3 4 3 5 10
49 บ้านขุนฝาง 1 1 1 3 2 1 2 1 5
50 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1 1 0 2 5 2 2 2 9
51 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1 1 0 2 3 2 2 1 7
52 บ้านเหล่าป่าสา 1 1 0 2 3 2 1 2 6
53 บ้านวังปรากฎ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
54 บ้านคลองกะชี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 วัดคลองนาพง 1 0 3 4 4 4 0 0 8
56 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 0 1 2 4 0 2 0 6
57 บ้านหาดทับยา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
58 วัดดอยแก้ว 1 0 1 2 3 4 2 1 9
59 บ้านหนองกวาง 1 0 1 2 3 0 4 3 7
60 วัดน้ำใส 1 0 1 2 3 0 2 2 5
61 บ้านคลองละวาน 1 0 1 2 2 1 1 1 4
62 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 บ้านกองโค 1 0 0 1 4 5 1 2 10
64 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 0 0 1 3 3 0 1 6
65 บ้านป่ากะพี้ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
66 วัดโรงม้า 1 0 0 1 3 1 1 1 5
67 บ้านนาป่าคาย 1 0 0 1 2 4 2 2 8
68 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 0 4 2 6
69 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 1 1 3
70 บ้านคลองเรียงงาม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
71 บ้านน้ำไคร้ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
72 วัดช่องลม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านชำตก 1 0 0 1 1 0 0 4 1
75 บ้านนาอิซาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
76 วัดดอย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านวังสำโม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 0 3 0 3 5 4 4 1 13
79 แหลมนกแก้ว 0 2 2 4 8 4 3 1 15
80 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 0 2 1 3 5 4 4 3 13
81 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 0 2 1 3 4 4 6 2 14
82 บ้านฟากบึง 0 2 0 2 3 2 1 0 6
83 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 2 0 2 2 6 0 1 8
84 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 2 0 2 2 1 3 2 6
85 วัดแม่เฉย 0 2 0 2 2 0 3 1 5
86 พิชัยดาบหัก 1 0 1 2 3 9 5 4 1 18
87 บ้านขอม 0 1 2 3 6 1 1 0 8
88 วัดพญาปันแดน 0 1 2 3 4 3 3 3 10
89 บ้านบ่อพระ 0 1 1 2 5 1 0 1 6
90 บ้านเด่นสำโรง 0 1 1 2 4 3 1 0 8
91 บ้านดารา 0 1 1 2 2 2 2 0 6
92 ชายเขาวิทยา 0 1 0 1 5 5 0 1 10
93 บ้านวังโป่ง 0 1 0 1 3 5 1 1 9
94 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 3 3 2 0 8
95 บ้านหาดงิ้ว 0 1 0 1 3 1 0 1 4
96 บ้านหาดสองแคว 0 1 0 1 2 2 2 3 6
97 วัดดงสระแก้ว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
98 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1 2 1 1 4
99 วัดห้องสูง 0 1 0 1 1 2 0 2 3
100 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 1 1 1 2 3
101 บ้านนายาง 0 0 3 3 7 11 6 1 24
102 บ้านป่าแต้ว 0 0 2 2 7 4 2 1 13
103 วัดไร่อ้อย 0 0 1 1 4 2 3 1 9
104 บ้านห้วยใต้ 0 0 1 1 3 4 2 5 9
105 บ้านปากคลอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
106 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
107 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
108 บ้านดอนโพ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1 1 3 1 3 5
110 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 0 4 1 0 5
112 บ้านดินแดง 0 0 1 1 0 3 0 1 3
113 บ้านซ่านสามัคคี 0 0 0 0 5 4 2 1 11
114 บ้านแสนขัน 0 0 0 0 3 4 7 2 14
115 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0 3 0 1 1 4
116 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 ด่านแม่คำมัน 0 0 0 0 2 4 5 3 11
118 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 หนองนาเกลือวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0 1 4 1 0 6
121 วัดดอนสัก 0 0 0 0 1 3 4 3 8
122 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 2 4 3 7
123 บ้านชำหนึ่ง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
124 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
126 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 วัดผาจักร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 วัดนาทะเล 0 0 0 0 1 0 2 0 3
129 บ้านหัวหาด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
130 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
132 บ้านชำทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านหลักร้อย 0 0 0 0 0 5 3 0 8
134 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 4 1 0 5
135 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
136 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
137 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
138 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
139 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 สามัคยาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
141 บ้านห้วยฉลอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 วัดศรีธาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 ไร่อ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 0 0 2 0 2
149 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
150 บ้านผักขวง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
151 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านดงช้างดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 223 185 151 559 757 435 284 208 1,476